Tryghed for ledige

Dagpengene er løbende blevet udhulet, og kontanthjælpen forværret. Nu mister titusinder jobbet under krisen, og de kan se frem til enorme indtægtstab. Mange kan ende i økonomisk ruin.

Det er ikke bare uretfærdigt. Det kan ligefrem gøre den økonomiske krise dybere, fordi disse mennesker får så lille et rådighedsbeløb, at flere af dem ikke engang vil have råd til et basalt forbrug. Det vil gå ud over efterspørgslen og dermed virksomhederne, så krisen forværres. Det skal undgås via:

  • Midlertidigt løft af dagpengene
    Udhulingen af dagpengene skyldes bl.a., at dækningsgraden er blevet ringere. For mange lønmodtagere svarer den end ikke til halvdelen af det, de før fik i indtægt. Mange arbejdsløse kan ikke betale deres regninger, og flere bliver sat på gaden, fordi dagpengene slipper op. Derfor foreslår vi, at dagpengenes dækningsgrad forbedres, så den ledige får 90 pct. af sin tidligere indtægt dækket, dog max 25.000 kr. om måneden. Ordningen skal være midlertidig og i første omgang løbe i tre måneder, men med mulighed for forlængelse.
  • Væk med særligt lave ydelser i det kommende år
    Når f.eks. kontanthjælpsloftet gør, at flere får svært ved at betale deres husleje, så er der ikke overskud til et helt basalt forbrug. Øget luft i budgettet for dem på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse vil ikke alene skabe en tryggere og bedre hverdag for de mange, der ikke kan få et arbejde. Det vil samtidigt være et effektiv greb til at få gang i forbruget. Enhedslisten forslår derfor, at fattigdomsydelserne suspenderes i det kommende år. Det samme skal gælde 225-timersreglen. Lige nu lægger regeringen kun op til delvis suspendering, så de, der blev ramt af 225-timersreglen i f.eks. januar, fortsat bliver ramt, selvom det er åbenlyst svært at få arbejde i disse tider. Det skal ændres.
100 dage med Enhedslisten