Retfærdig finansiering

Regningen for krisen skal fordeles retfærdigt. Vi skal holde hånden under beskæftigelsen og sikre vigtige arbejdspladser. Men vi skal ikke bruge skattekroner på at sikre aktionærerne og multinationale selskaber i skattely. Derfor skal nye hjælpepakker følges af modkrav.

  • Ingen støttekroner til selskaber i skattely, der ikke bidrager
    Multinationale selskaber, der ikke har betalt dansk selskabsskat de seneste fem år eller haft påfaldende lav skattebetaling, og som tillige er placeret i skattely, skal kun kunne få støtte fra hjælpepakkerne, hvis de betaler den tilbage med renter. Der skal oprettes en dansk skattelyliste, så også virksomheder baseret i skattelylande, der ikke er omfattet af EU’s liste, bliver udelukket. Holland har i dag en sådan liste, hvilket EU-reglerne giver mulighed for.
  • Stop for udbyttebetaling, aktietilbagekøbsprogrammer og lønstigninger til direktionen i to år
    Banker og virksomheder, der omfattes af hjælpepakkerne, skal ikke kunne udbetale udbytte til aktionærerne, lave aktietilbagekøbsprogrammer eller give lønstigninger eller bonusordninger til ledelsen i to år. Det skal også gælde dem, der modtager under 60 mio. kr. fra hjælpepakkerne.
  • Statslig fond skal sikre kapital til virksomheder mod medejerskab
    Efter tysk forbillede etableres en statslig fond med investeringskapital på 60 mia. kr., som kan skyde penge i virksomheder mod at få aktier til gengæld. Formålet er at sikre produktion og arbejdspladser i vigtige virksomheder, uden at skatteydernes støttekroner går til aktionærerne. Fonden skal også kunne opkøbe strategisk vigtige virksomheder, såsom den tidligere statslige vaccineproduktion. Endelig skal fonden kunne sikre produktion, der er kritisk for forsyningssikkerheden, ved at hjemtage den eller beskytte den mod overtagelse fra kapitalfonde og udenlandske statsfonde.

Finansiering og effekter

Denne plan bruger forskellige værktøjer. Der er både tale om øget offentligt forbrug, midlertidige tilskud, lån, investeringer, fremrykninger og omdisponeringer. Det påvirker de offentlige finanser forskelligt.

Samlet set foreslår vi at sende 147 mia. kr. ekstra ud i samfundet frem mod 2025 til grøn omstilling, velfærd, tryghed for ledige og sikring af kritisk infrastruktur.

Som altid er vores plan fuldt finansieret. Læs detaljeret gennemgang af udgifterne, og hvor pengene kommer fra.

100 dage med Enhedslisten
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo