Investeringer i velfærdens helte

Velfærdens helte har som aldrig før vist deres værd under corona-krisen. Vores udbyggede velfærdssamfund er en af grundene til, at vi er kommet så godt igennem epidemien indtil videre, og vi kunne med al sandsynlighed have stået endnu stærkere, hvis årtiers nedskæringer ikke havde sat deres præg.

Engang fulgte udviklingen i det offentlige forbrug med udviklingen af det øvrige samfund. Sådan har det ikke været i mere end ti år. Det betyder, at der ikke følger penge med, når flere skal bruge børnehaver, sygehuse og ældrepleje. Velfærden sakker bagud år for år.

Den udvikling skal vendes, og i en økonomisk krise, hvor den private beskæftigelse bløder, giver det god mening at skabe flere offentlige job, så færre er arbejdsløse og på offentlig forsørgelse.

  • Der investeres seks mia. kr. i velfærden årligt
    Væksten i det offentlige forbrug skal følge velstanden i samfundet. Desværre har udviklingen de sidste ti år medført en lavere udvikling og gjort velfærden utidssvarende. I de kommende år foreslår Enhedslisten derfor at løfte velfærden med ca. seks mia. kr. årligt svarende til en gennemsnitlig årlig realvækst på 1,1 pct. Går 2/3 af det beløb til ansættelser, vil det svare til ca. 4.600 flere ansatte i 2021. Fortsætter udviklingen, vil der i 2025 i alt være kommet 20.000 ekstra ansatte i kommuner, regioner og staten. Det betyder flere kolleger til de sygeplejersker, sosu’er og pædagoger, der lige nu står i forreste linje.
100 dage med Enhedslisten