Syge og ledige skal ikke betale for socialpolitikken

Partierne bag satspuljeforliget har netop indgået årets aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Som sædvanlig står partiernes ordførere for rullende kameraer og praler af de mange sociale indsatser, som de har skaffet penge til. Men de glemmer at nævne, hvem der betaler gildet. Satspuljen er nemlig finansieret ved, at partierne år efter år skærer i overførselsindkomsterne. Satspartierne tager penge op af lommen på pensionister og mennesker ramt af sygdom og arbejdsløshed, så de kan finansiere deres gavebod. Det er dybt ufærdigt, at disse mennesker hvert år skal opleve, at deres penge rækker til mindre og mindre i hverdagen, fordi politikerne insisterer på en asocial finansiering af socialpolitikken.

Vi ønsker en fair socialpolitik! 

I Enhedslisten kæmper vi for en fair socialpolitik, hvor de mange gode sociale indsatser sættes på finansloven og betales over skatten – så de, der har mest, betaler mest. Det vil også skabe en mere stabil finansiering af de mange gode sociale tiltag. Med den nuværende satspulje uddeles kortvarige bevillinger, som gør det svært for de mange sociale organisationer at lave en langsigtet sammenhængende indsats, fordi de ikke ved, om de vil få en ny bevilling i årene efter. Det skal vi have lavet om på.

Syge og ledige skal ikke betale for socialpolitikken – det skal vi alle

Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for dig.