Dyrevelfærd

I Enhedslisten arbejder vi benhårdt på at forbedre vilkårene for de millioner og atter millioner produktionsdyr, der i dag lever og transporteres under kummerlige vilkår i Danmark og resten af Europa.

I dag er den danske fødevareproduktion drevet af et ensidigt fokus på vækst og en evig jagt på at optimere produktionen. Vi mener, at dyrevelfærden er langt fra god nok, barren skal hæves radikalt. Derfor vil vi arbejde for at hæve standarderne i dyrevelfærdsloven, så alle dyr som minimum kommer ud under åben himmel.

Vi vil have stoppet lange dyretransporter, forbudt produktion af minkskind og buræg, forlænget fravænningstiden hos smågrise og kalve og have indført et forbud mod fiksering af søer.

I Enhedslisten kæmper vi for en mere naturlig fødevareproduktion, hvor dyrene ikke ses som produktionsenheder, men som levende og følende væsener, som har ret til at udfolde deres naturlige adfærd. Og så arbejder vi for at mindske den animalske produktion i Danmark. Både af hensyn til natur, miljø og klima, men i den grad også for dyrenes skyld.

Derudover arbejder Enhedslisten for, at der værnes om respekten for de millioner af dyr, danskerne har som kæledyr, så de sikres nogle anstændige rammer. I den forbindelse arbejder vi for at styrke det ansvarlige ejerskab. Enhedslisten vil f.eks. have fjernet raceforbuddet i hundeloven, da det rammer masser af uskyldige hunde og deres ejere. Og så skal problemet vedrørende de mange herreløse katte, der findes i Danmark, løses hurtigst muligt.

Enhedslisten arbejder for:

Forbud mod burhøns

Enhedslisten mener, at produktionen af buræg skal forbydes hurtigst muligt. Burhøns lever et uværdigt liv på meget begrænset plads (svarende til lidt mere end et A4-ark per høne), som på ingen måde kan tilgodese hønsenes velfærd. Danmark bør følge trop med andre EU-lande, der allerede har indført forbud. Enhedslisten vil arbejde for et forbud herhjemme.

Forbud mod transport af spædekalve

I Enhedslisten er vi stærke modstandere af transport af spædekalve og vil have indført et forbud omgående. Kalvene tages fra deres mor, når de er få dage og stuves sammen i lastbiler, selvom deres ben fortsat er så svage, at de har svært ved at holde balancen. Og så tørster kalvene, fordi de ikke er vant til at drikke fra en flaske. Det er helt uacceptabelt! Enhedslisten vil arbejde for et forbud mod transport af spædekalve hurtigst muligt.

Forbud mod minkavl

Danmark er en af verdens største minkproducenter på trods af, at produktionen strider groft imod minkens natur.  Mink er territoriale og solitære rovdyr. Det betyder, at de ikke kan trives i små trådbure, men har brug for at bo alene på et stort territorie, såsom et flere kilometer langt område langs et vandløb eller en sø. Enhedslisten arbejder for, at der indføres et forbud mod minkavl hurtigst muligt. Se f.eks. her.

Stop lange og opslidende dyretransporter over otte timer

Hvert år sendes over en milliard slagte- og avlsdyr ud på lange, opslidende dyretransporter gennem Europa. Transporterne udgør et kæmpe dyrevelfærdsproblem, da dyrene er stressede og bange. Mange dehydrerer og får alvorlige smertefulde skader undervejs, og tusindvis giver op og dør, inden de når frem til destinationen. Enhedslisten har de seneste år arbejdet hårdt på at sætte fokus på de massive dyrevelfærdsproblemer, der er forbundet med de lange dyretransporter. Vi har blandt andet stillet forslag om at forbyde dyretransporter på over otte timer i Danmark.

Enhedslisten vil fortsat kæmpe for, at vi får stoppet de lange dyretransporter, både i Folketinget og i EU.

Forlæng fravænningstiden hos smågrise og kalve

I Danmark tager man kalve fra deres mor 12 timer efter fødslen i den konventionelle mælkeproduktion og 24 timer efter fødslen i den økologiske. Hos grise er tidlig fravænning også et meget stort problem, særligt i den konventionelle produktion, hvor det også medfører et ekstremt stort forbrug af antibiotika.

I Enhedslisten mener vi, at det udgør et stort dyrevelfærdsmæssigt problem, at fravænningsperioden hos både smågrise og kalve er så kort. Vi vil arbejde for, at kalve og smågrise skal have langt mere tid sammen med deres mor, og målet må være, at de skal kunne blive hos sin mor til fravænning.

Forbud mod fiksering af søer

Enhedslisten mener, at det er dybt uacceptabelt, at det fortsat er tilladt at fiksere søer i jernbøjler, mens de føder og opfostrer deres grise. Fiksering af søerne er dybt problematisk rent dyrevelfærdsmæssig, og argumentet om, at fikseringen reducerer dødstallet for smågrise, er tvivlsomt. Enhedslisten vil derfor indføre et omgående forbud mod fiksering af søer, se f.eks. her.

En ny hundelov

I dag er der indført et raceforbud mod 13 hunderacer. Forbuddet er ikke fagligt begrundet, og det rammer masser af uskyldige hunde og deres ejere. I Enhedslisten arbejder vi for at få hundeloven ændret, så vi kan få ophævet raceforbuddet mod de 13 hunderacer. Se f.eks. her.

 

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo