EN GRØN OG FRI FREMTID FOR ALLE UNGE

– Årtiers tilbageslag skal veksles til ti gode år for de unge

Den danske ungdom er stærk og initiativrig. De unge er kommet igennem coronakrisen med fjernundervisning og isolation. De er kommet igennem mere end et årti med nedskæringer på uddannelserne, ringere socialt sikkerhedsnet og stigende ulighed. Men det bliver ikke ved med at gå, og allerede nu ser vi konsekvenser af forringelserne. Derfor er det vores pligt at handle og gå en anden vej.

I dag kæmper mange helt almindelige unge på landet og i byerne med at finde deres vej i et ungdomsliv, hvor samfundet presser dem fra alle sider. 20 pct. af en ungdomsårgang får stadig ikke en uddannelse. Uligheden stiger – også mellem generationer. Den nuværende ungegeneration oplever ikke den stigende rigdom i verden og står ikke med flere muligheder end deres forældre, men foran en mere utryg fremtid. De rammes af nedskæringer på uddannelse, af ringere rettigheder på arbejdsmarkedet og ikke mindst af klimaforandringernes konsekvenser. Når Danmark og verden bliver rigere, burde fremtiden også blive lysere for de unge.

Det kan lade sig gøre at skabe flere muligheder for nutidens unge, hvis vi tør og vil. Det kan lade sig gøre at bygge en fremtid med stærke fællesskaber, rettigheder og muligheder for alle unge – ikke kun for de få, der er heldige at være født af rige forældre eller med penge i mursten.

Det kan det, hvis vi tør satse på de unge og på fællesskabet.

Enhedslisten vil indføre syv ungerettigheder, der sætter en klar og konkret retning og vision for de kommende generationers muligheder, og som skal forpligte os på at satse på fremtiden. Rettighederne er de mål, som vi sammen skal kæmpe for, og som det er nødvendigt at sikre, hvis vi skal opnå en lys og lige fremtid for unge i dag – og for de generationer, der følger efter dem.

Hver rettighed følges af en række konkrete eksempler på, hvordan flere årtier med den forkerte kurs kan veksles til ti gode år for ungdommen. Vi bilder os ikke ind, at forslagene er tilstrækkelige til at løse alle problemer, men det er et godt sted at starte, hvis vi skal vende udviklingen. Det hele er finansieret ved at lade dem, der har meget, dem, som har fået skattelettelser for milliarder, og dem, som har skabt klimakrisen, betale bare en smule mere. Og dermed også give ungdommen retten til et mere lige samfund.

Hvis vi vil, er det muligt at skabe bedre ungeliv – både når det kommer til økonomi, arbejde, bolig, klima, uddannelse, sundhed og frihed.

Vi vil ikke kun se til, mens de unge tager kampen op. Vi vil samles om kampen for en bedre fremtid.

Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten

 

Læs hele udspillet som PDF

Tilbage til forsiden