En værdig alderdom

Vi skal have den fornødne hjælp til at opretholde et godt og værdigt liv også i alderdommen.

  • En ordentlig ældrepleje
  • Fælles forankring af ældreplejen

En ordentlig ældrepleje

Når vi ikke længere kan det hele selv, skal der være hjælp at hente. Værdig, menneskelig og tilstrækkelig hjælp. Den hjælp er hverken en almisse eller et besvær. Den er en selvfølgelighed.

40. Minimumsrettigheder i hjemmeplejen

Vores ældre medborgere skal beskyttes mod nedskæringer. De sidste ti år er der blevet fjernet mere og mere hjælp fra svækkede ældre, som har brug for praktisk støtte og personlig pleje. Derfor skal der nu indføres en række lovsikrede minimumsrettigheder til ældre, der modtager hjemmehjælp. Ældre får ret til et bad mindst to gange om ugen, til rengøring mindst hver 14. dag, og til at komme regelmæssigt udenfor. Rettighederne indskrives i serviceloven, så den ældre kan klage, når kommunen svigter.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

41. Ingen tvang til rehabilitering

Hjælp til selv at klare hverdagen er en god idé, men det skal være et tilbud. Alt for ofte bruges den såkaldte hverdags-rehabilitering som et redskab til at fratage ældre den hjælp, de rent faktisk har brug for. Loven ændres, så hverdagsrehabilitering fremover er et tilbud, men ikke noget, der kan stilles som betingelse for at modtage hjemmehjælp.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

42. Bedre bemanding på plejehjem

Bemandingen på plejehjemmene skal være god nok til, at de ansatte kan yde en værdig pleje og omsorg. Men mange steder er den blevet så ringe, at ældre må vente urimeligt længe på at få hjælp, at der sker fejl og overmedicinering, og at risikoen for magtanvendelse over for demente ældre stiger. Derfor skal bemandingen forbedres:

  • Der ansættes hurtigst muligt 1400 ekstra personer på plejehjemmene.
  • Kommunerne pålægges via lovgivningen at sikre, at der altid er tilstrækkelig og mindst to medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring på nattevagt af hensyn til beboerne og personalets tryghed.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Fælles forankring af ældreplejen

Det er et fælles ansvar at passe godt på vores ældre. Derfor kan det ikke overlades til private firmaer, hvis formål er at generere et overskud til ejerne. Offentlig ældrepleje kan sikre, at det er selve plejen, der er hovedformålet.

 43. Væk med privatiseringstvang i kommunerne

Ældrepleje er en samfundsopgave – ikke en forretning. Vi har set, hvad der sker, når private virksomheder rykker ind i velfærden for at trække profit ud af den. Det er de ældre og medarbejderne, der betaler prisen med ringere vilkår. Og det er dyrt for fællesskabet, når de mange konkurser i hjemmeplejen efterlader store regninger til kommunerne. Det skal vi have stoppet.

  • Kommunerne skal ikke længere være tvunget af loven til at inddrage private selskaber i hjemmeplejen. Det skal være borgerne i den enkelte kommune, der afgør, om private leverandører skal inddrages.
  • Kommunerne pålægges at stille samme krav til de private leverandører, som gælder for kommunen selv i forhold til løn, arbejdsvilkår, uddannelsesniveau mv. Desuden skal der stilles høje krav til økonomisk likviditet, så kommunen ikke risikerer at sidde med regningen ved konkurser.
  • Lovgivningen ændres, så det ikke længere er muligt at drive plejehjem eller plejeboliger med kommercielt sigte. Det betyder, at der indføres et forbud mod at trække overskud ud af privatinstitutionerne – på samme måde, som det gælder for fri- og privatskoler i dag. Eventuelle overskud skal geninvesteres i de pågældende plejehjem.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo