Et godt liv for familier og børn

Vi skal sikre gode liv for vores børn, og at familier har tid til at være sammen.

 

 • Mere tid sammen
 • Bedre dagtilbud
 • Rettigheder til børn

 

Mere tid sammen

Der skal være tid til at være sammen med børnene. Arbejdet kan gå hånd i hånd med familielivet, og børnefamilier behøver ikke stæse afsted. Det bliver muligt, når vi fordeler arbejdet mere fornuftigt. Og det gør også samfundet mere retfærdigt: Tid er jo penge, og ulighed kommer derfor også til udtryk i den tid, børn har med deres arbejdende forældre. Det kan vi gøre noget ved.

På længere sigt kan hele samfundet få gavn af en kortere arbejdsuge, arbejde til flere og mere tid til familierne. I første omgang kan vi lave forsøg med nedsat arbejdstid og bedre mulighed for orlov.

44. Forsøg med kortere arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Der laves en pulje, som offentlige arbejdspladser kan søge til at gennemføre forsøg med 30-timers arbejdsuge uden lønnedgang og med personalekompensation. Som en del af forsøgene undersøges, hvilken betydning en kortere arbejdsuge har for sygefravær, medarbejdertilfredshed og kvaliteten af ydelserne.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

45. Ny forældreorlov

Forældre skal have mulighed for mere orlov. Derfor får forældre til børn i 0-6 års-alderen ret til yderligere et års forældreorlov på en ydelse, der svarer til dagpenge. Det er en forudsætning, at vikaren er en dagpengeberettiget ledig.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Bedre dagtilbud

Vi skal have ro i maven, når vi afleverer vores børn om morgenen. Og mere end det: Vi skal kunne gå derfra med vished om, at der venter vores barn endnu en dejlig dag med friske sanseindtryk, medrivende lege og spændende historier – og en tryg voksenhånd, når der er brug for det. Det skylder vi som samfund vores mindste medborgere. Og deres forældre.

46. Væk med alenearbejde og de store børnegrupper

De ansatte i daginstitutionerne skal have mere tid sammen med børnene. Og pædagogerne skal ikke længere være alene med mange børn i ydertimerne, for det skaber utrygge og direkte farlige situationer. Der skal være nok voksne til at passe vores børn, og derfor skal der snarest muligt laves minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der sætter loft over antallet af børn pr. voksen. Som første skridt indføres:

 • Normeringsbestemmelser, der betyder, at det ikke må indgå i arbejdsplanen i en daginstitution, at en medarbejder er alene med en børnegruppe.
 • Loft over gruppestørrelserne, så der højst må være 10 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn i en gruppe.
 • Loft i den kommunale dagplejes tilsyn, så den enkelte dagplejepædagog højst må føre tilsyn med 50 dagplejebørn. Der er allerede i dag et lovfastsat loft over, hvor mange børn, der må være indskrevet i det enkelte dagplejehjem.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

47. Stop privatiseringen af børneområdet

Det er en samfundsopgave at tage sig af vores børn. De skal ikke være et forretningsområde, som private firmaer kan trække profit ud af på skatteydernes regning.

 • Dagtilbudsloven ændres, så det ikke er muligt at drive daginstitutioner med kommercielt sigte. Det betyder, at der indføres et forbud mod at trække overskud ud af privatinstitutionerne – på samme måde, som det gælder for fri- og privatskoler i dag. Eventuelle overskud skal geninvesteres i de pågældende institutioner.
 • Bestemmelserne i dagtilbudsloven om udlicitering af daginstitutioner udskrives af loven.
 • Efter en årrække udfases muligheden for at etablere sig som privat børnepasser til fordel for etablering som kommunal dagplejer. Det sikres, at der hele tiden er det nødvendige antal pladser i daginstitutioner og dagplejer, så børnefamilierne ikke får pasningsproblemer.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Rettigheder til børn

Børn har rettigheder ligesom alle andre mennesker. Rettighederne skal skrives ind i dansk ret, så de får mere tyngde frem for blot at være uforpligtende skåltaler.

48. Sikring af børns rettigheder

 • FN’s børnekonvention skal inkorporeres i dansk lovgivning, ligesom menneskerettighedskonventionen i dag er en del af dansk ret. Det betyder i praksis, at børn med konventionen i hånden kan gå til domstolene, hvis deres rettigheder ifølge konventionen ikke overholdes.
 • Børn skal have ret til bisiddere i alle sager vedrørende deres eget liv både i det sociale system og skilsmissesager. De skal have ret til at blive hørt og få deres sag forklaret samt ret til fuld indsigt i egen sag, når de er fyldt 12 år.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo