Et samfund der er bæredygtigt

Vi skal skabe et moderne, grønt og bæredygtigt samfund, der giver en sund jordklode videre til vores børn og børnebørn.

Økologisk og giftfri hverdag

En økologisk og giftfri hverdag skal være for alle. Det skal ikke kun være de velstillede, der har råd til at købe økologisk, og det må ikke kræve en doktorgrad i kemi at undgå skadelige stoffer i husholdningen.

18. Større udbredelse af økologiske fødevarer

Momsen på økologiske fødevarer fjernes, så de bliver billigere. Økologi er godt for både mennesker, natur og miljø. Derfor skal være det muligt for flere at købe økologisk mad.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

19. Stop for farlige kemikalier i forbrugerprodukter

Kemiindustrien har stor magt over EU’s regler, og det gør det svært at finde ud af, hvilke kemikalier der indgår i produkter, vi bruger i vores hverdag.

  • Systematiske afgifter, reguleringer og forbud mod kemikalier ud fra et forsigtighedsprincip baseret på, hvad danske forskere anbefaler. Også når forbuddene går længere, end EU tillader.
  • Provenuet fra afgifterne bruges til at fremme udvikling af produkter uden uønskede kemikalier.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Grøn omstilling af energien

Vi ved, at den grønne omstilling vil gavne både klima og samfund. Og vi ved, at vi har brug for den.

Derfor skal vi straks begynde. Vi skal både ændre på den mængde energi, vi bruger, og måden, vi bruger den på. Og vi skal forpligte os selv på en ambitiøs klima- og energipolitik.

11. Fra fossile brændsler til vedvarende energi

Det skal være slut med at udskyde opgaven til kommende generationer. Når udledningerne af drivhusgasser bliver ved med at vokse, fremskynder det klimaforandringerne. Den udvikling skal vendes.

 • En ny klimalov skal fastsætte konkrete, bindende mål for Danmarks reduktion af drivhusgasser fra alle sektorer og for udbygningen af vedvarende energi.
 • Fossile brændsler udfases i Danmark. Øjeblikkeligt stop for nye udvindingstilladelser til olie og gas på dansk territorium – også i Nordsøen.
 • Fem nye, store havvindmølleparker bygges over de kommende år.  Nye regler for landmøller, som gør det mere attraktivt for lokalsamfundene at tilvælge vindmøller i kommunen.
 • Mere enkle regler for solceller, så det bliver lettere og mere attraktivt for privatpersoner, boligforeninger, landsbysamfund og kommuner at sætte solceller op lokalt og dermed bidrage til den grønne omstilling.
 • Danmark har enorme mængder geotermisk energi i undergrunden, som kan udnyttes til fjernvarme. Den eksisterende garantiordning for geotermisk energi udbygges, så det bliver attraktivt for kommuner og forsyningsselskaber at skifte klimaskadelig biomasse ud med geotermiske anlæg.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

12. Energibesparelser i erhvervslivet

 • Der er et kæmpe potentiale for at producere mere energieffektivt i landets virksomheder, hvilket vil bidrage til den grønne omstilling. Men det kræver viden og kapital, som virksomhederne ofte ikke har. Mellemstore og store virksomheder forpligtes til at gennemføre energibesparelser, hvor energikonsulenter kan påvise, at investeringen kan tjene sig selv hjem ved sparet energiforbrug i løbet af 10 år. For små virksomheder etableres der branchespecifik rådgivning, og alle virksomheder skal tilbydes den billigst mulige finansiering af energieffektiviseringerne med statsgaranterede lån.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

På vej mod en cirkulær økonomi

Vi kan leve bæredygtigt og stadig bevare vores velfærd og velstand. Det kræver, at vi omstiller vores forbrug, byggeri og industri fra lineær til cirkulær økonomi. Det betyder for eksempel, at vi indretter os med mere genanvendelse og med deleøkonomi.

 

13. Mere genanvendelse

Vi skal genanvende flere ressourcer. Også på de områder, hvor metoderne stadig er under udvikling. Derfor er der brug for at støtte udviklingen af nye løsninger.

 • En grøn omstillingsfond skal støtte virksomheder, der ønsker at genanvende en større del af materialerne i produktionen.
 • En ildsjælepulje skal hjælpe lokale ildsjæle med deres idéer til at fremme den grønne omstilling, f.eks. i form af deleøkonomi. Puljen har fokus på projekter i eksempelvis udsatte boligområder, så grøn omstilling og deleøkonomi tænkes sammen med den sociale indsats.
 • Afgiften fordobles på plastikemballage, der rummer mere end én type plast. Sammenblanding af plasttyper gør den nemlig markant sværere at genanvende.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

14. Mere deleøkonomi

Vi kan udnytte ressourcerne væsentligt bedre med deleøkonomi. Det giver også mennesker med lave indkomster mulighed for en højere levestandard.

 • Kommunalfuldmagten ændres, så kommunerne får bedre muligheder for at drive genbrugsbutikker – gerne i samarbejde med lokale humanitære organisationer, som mange steder er en vigtig aktør.
 • Biblioteksloven ændres og udvider rammerne for, hvad bibliotekerne må udlåne. Så kan de oprette og drive f.eks. tøjbiblioteker, værktøjsbiblioteker, legetøjsbiblioteker og cykelbiblioteker.
 • Støttepulje til dele-elbilsordninger i almene boligområder. Det sikrer, at grønne transportmuligheder ikke er forbeholdt mennesker med høj indkomst.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Bæredygtigt landbrug og fiskeri

Landbrug behøver ikke betyde gæld, giftstoffer og grise, der har det dårligt. Og fiskeri behøver ikke at ødelægge havbund og udrydde arter. Vi kan gentænke den måde, vi producerer fødevarer på.

Nøgleordene er økologi, lokal forankring og fælles ejerskab til ressourcerne. Vi skal sikre, at fødevareproduktionen bidrager positivt til at løse samfundets udfordringer. For eksempel kan mere bæredygtige landbrug og skånsomt fiskeri skabe flere arbejdspladser i landdistrikter og Kystdanmark. Og landbruget kan bidrage til at løse klimakrisen.

 

15. Økologisk jordbrugerfond

Der oprettes en statslig økologisk jordbrugerfond. Den opkøber konkursramte landbrug og indskriver økologisk omlægning i aftalerne med de nye forpagtere. Dermed kan fonden både hjælpe unge i gang som økologiske landmænd og samtidig fremme en mere bæredygtig forretningsmodel i landbruget – både miljømæssigt og økonomisk.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

16. Stop for sprøjtegifte

Vi skal beskytte bier, insekter og fugle – og vores egen sundhed. Det forudsætter, at vi stopper med at sprøjte gift på jorden.

 • Alle sprøjtegifte udfases i løbet af fem år. Sprøjtegiften Roundup udfases inden for en to-årig periode og neonikotinoider inden for et år.
 • Sprøjtegifte forbydes på alle offentlige arealer inden for et år.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

17. Bæredygtigt fiskeri

Fiskeriet skal gøres bæredygtigt. Derfor skal vi gøre op med de kvoteaftaler, der har koncentreret store dele af vores fælles fiskerettigheder på få storfiskeres hænder og kvalt det kystnære fiskeri.

 • Kvoteaftalen udfases. Indtil det er sket, bliver så mange kvoter som muligt ført over til naturskånsomt fiskeri fra danske havne.
 • Det naturskånsomme fiskeri skal have sine egne fangstområder. Det sikres ved, at Kattegat og de indre farvande udelukkende forbeholdes skånsomt fiskeri.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Sæt naturen fri

Naturen er mere end friserede plæner og pæne parker. Den er vildtvoksende krat, bredtfavnende trækroner og et myldrende liv, der eksisterer på sine helt egne præmisser. Vi skal give plads til en mere mangfoldig natur både på landet og i byerne. Det gavner både natur og mennesker.

 

20. Natur til alle

Vi har brug for vild natur. Men Danmark er et af de udviklede lande med mindst af den. Derfor skal vi indføre:

 • Naturzoner i planloven, hvor naturen eksisterer på egne præmisser. Alle skal kunne besøge områderne, men som gæster – ikke som forvaltere eller forbrugere. Naturen skal have lov at passe sig selv, så den kan blive vild, selvforvaltende og mangfoldig.
 • Naturzoner til havs i form af marinenationalparker, hvor trawlfiskeri og råstofudvinding forbydes.
 • Allemandsret i både offentlige og private skove og naturområder, så alle mennesker i Danmark frit kan opleve og overnatte i naturen med respekt for omgivelserne.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo