Et stærkere demokrati og retssamfund

Vi skal have et folkestyre, hvor befolkningen og kritiske medier har de bedst mulige betingelser for at kontrollere magthaverne. Og hvor alle borgeres menneskerettigheder, ytringsfrihed og retssikkerhed garanteres.

 

 • En sundere demokratisk kultur
 • Færre kriminelle, færre ofre for kriminalitet
 • Stærkere beskyttelse af vores frihedsrettigheder

En sundere demokratisk kultur

I et velfungerende folkestyre kan borgerne se magthaverne over skuldrene, og der er fuld indsigt i, hvilke økonomiske interesser der står bag de politiske partier. Tillid til folkestyret forudsætter også, at alle urimelige privilegier for politikerne afskaffes.

63. Åbenhedsreform

Vi skal have langt mere åbenhed i ministeriernes arbejde, som de gamle magtpartier ellers har mørklagt store dele af. Og vi skal have strammere regulering af lobbyisme og økonomisk støtte til partier og politikere. Det skal ske gennem:

 • En ny offentlighedslov, hvor der er mulighed for aktindsigt i ministres kalendere, lovforberedende arbejde efter fremlæggelse af lovforslag og ministeriernes udveksling af dokumenter og korrespondance med andre, dvs. eksempelvis med styrelser og folketingsmedlemmer.
 • Mulighed for, at mindst en tredjedel af Folketingets medlemmer kan nedsætte hurtigt arbejdende parlamentariske undersøgelsesudvalg, som kan nå dybere ned i en sag end et samråd, men med en tidshorisont på maksimalt seks måneder.
 • Et obligatorisk lobby-register for folketingsmedlemmer, så vælgerne kan følge med i, hvilke interesseorganisationer, virksomheder osv., som folketingsmedlemmerne mødes med.
 • Ændring af partistøtteloven, så der bliver fuld åbenhed om, hvem der støtter partierne økonomisk. Det indebærer et opgør med mulighederne for at omgå lovgivningen via såkaldte erhvervsklubber og sikrer indsigt i de eksakte beløb, der overføres.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

64. Opgør med sær-privilegier og svingdørskultur

Vi skal gøre op med urimelige privilegier, herunder at Folketinget som nærmest de eneste her i landet kan fastsætte deres egen løn og vederlag. Politikeres løn og vilkår skal afspejle vilkårene i resten af samfundet.

 • Ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og regionsformænds pensionsalder skal følge folkepensionsalderen. Deres ellers lukrative pensionsordning erstattes af en opsparingsbaseret arbejdsmarkedspension, der svarer til, hvad andre offentligt ansatte har. Reglen skal gælde alle tidligere og nuværende politikere.
 • Politikeres løn skal reguleres i samme takt som overførselsindkomsterne.
 • Borgmestre og regionsformænd skal ikke kunne få dobbelt løn. Honorarer for bestyrelsesarbejde, der følger af hvervet, skal ligesom eftervederlaget modregnes i grundlønnen.
 • Afgående ministre skal have en karensperiode på tre år, før de må arbejde som lobbyister inden for deres ministeriums ressortområde – ligesom det er tilfældet i en række andre lande.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Færre kriminelle, færre ofre for kriminalitet

Hvis det lykkes at få tidligere dømte tilbage til et liv uden kriminalitet, betyder det færre ofre for kriminalitet. En bedre indsats i fængslerne og efter fængselsophold vil betyde, at færre falder tilbage til ny kriminalitet.

65. Bedre fængsler og støtte til at opgive kriminalitet

Arbejdsmiljøet i fængslerne skal forbedres – det giver også bedre vilkår for arbejdet med at få indsatte ud af kriminalitet.  Tidligere afsonere skal have bedre chancer for at træde ud af livet i kriminalitet.

 • Forbud mod alene-vagter blandt fængselsbetjente, så sikkerheden og den resocialiserende indsats forbedres.
 • Afsonere skal tilbydes bedre misbrugsbehandling i fængslerne og gives langt bedre uddannelsesmuligheder, herunder mulighed for udgang fra fængslet for at kunne deltage i uddannelse.
 • Betaling af sagsomkostninger afskaffes for tidligere afsonere, så de ikke risikerer at sidde fast i gæld.
 • Bedre exit-programmer til bandemedlemmer, herunder muligheden for at flytte fra én kommune til en anden efter behov.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

 

Stærkere beskyttelse af vores frihedsrettigheder

Det er afgørende i et retssamfund, at statens indgreb over for borgerne er forankret i klare retsprincipper og domstolsvurderinger. Og at alle menneskers ytringsfrihed er sikret.

66. Solnedgangsklausuler i terrorlovgivning

Lovgivning i forlængelse af terrorangreb har vist sig ofte at være meget vidtgående og nogle gange også for vidtgående. Derfor indsættes såkaldte solnedgangsklausuler i al terrorlovgivning for at værne om de grundlæggende principper i retssamfundet. Klausulerne betyder, at lovgivningen automatisk udløber, hvis ikke Folketinget gen-vedtager lovgivningen hvert andet år. Dette gælder for bl.a. masseovervågning af telefoner (såkaldt logning), politiets mulighed for at lukke hjemmesider, hemmelige retssager samt militærets overtagelse af bevogtningsopgaver fra politiet.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

67. Sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed

Det er vigtigt, at offentligt ansatte tør råbe op. Men adskillige sager har vist, at de i realiteten har begrænset ytringsfrihed, og at de derfor lader være – også i sager, hvor det er vigtigt for offentligheden at vide, hvordan nye regler og lovgivning virker i praksis.

 • Der indføres umiddelbart omvendt bevisbyrde i sager, hvor offentligt ansatte afskediges, forflyttes eller udsættes for andre lignende sanktioner fra arbejdsgivers side, efter at de har brugt deres grundlovssikrede ret til at ytre sig om forhold i forbindelse med deres arbejde. På den måde bliver det arbejdsgiveren, der skal bevise, at sanktionerne ikke har rod i den ansattes kritiske ytringer. Samme regler gælder allerede ved afskedigelse af medarbejdere ved graviditet eller barsel.
 • Reglerne for godtgørelse ved afsked eller andre negative ledelsesmæssige reaktioner i strid med reglerne ændres, så de offentligt ansatte får styrket beskyttelse i forhold til deres ytringsfrihed – svarende til den beskyttelse, gravide har under ligebehandlingsloven.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo