Et trygt og sikkert arbejdsliv

 • Tryghed på jobbet
 • Tryghed når man mister arbejdet
 • Et rummeligt arbejdsmarked
 • Et værdigt liv efter arbejdslivet

Arbejdslivet skal være trygt, sikkert og foregå på ordnede vilkår. Den tryghed skal også gælde efter arbejdslivet, eller hvis vi bliver ramt af sygdom eller ledighed. 


Tryghed på jobbet

Det skal være sikkert at tage på arbejde. Vi skal kunne stole på, at vi stadig er ved godt helbred, når vi tager hjem. Derfor skal arbejdspladsen være et sundt sted at færdes for både kroppen og sindet. Det kræver solide krav til arbejdsmiljø og konsekvenser for de arbejdsgivere, der svigter.

Vi skal også vide os sikre på, at vi ikke mister vores job eller får undergravet vilkårene, fordi arbejdsgivere spekulerer i at importere underbetalt arbejdskraft. Kollegaer fra andre lande er velkomne, men de skal arbejde på ordnede vilkår.

 

1. Langt bedre arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet skal forbedres markant. Dels ved at styrke Arbejdstilsynet, der ellers er blevet skåret ned i flere omgange. Men også ved at opdatere lovgivningen, så den bedre beskytter os som ansatte og f.eks. tager højde for stress, der er blevet en folkesygdom.

 • Arbejdstilsynet får umiddelbart 200 nye kontrol-medarbejdere og bedre mulighed for at give påbud til virksomheder. Der indføres strengere straffe, højere bøder og skærpet tilsyn ved alvorlige eller gentagne overtrædelse af reglerne.
 • En lovændring skal sidestille det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø med det fysiske og anerkende stress som en arbejdsbetinget sygdom.
 • Ændring af arbejdsskadeloven, så den sikrer, at arbejdsbetingede skader behandles hurtigt og i langt højere grad anerkendes.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

2. En stopper for social dumping

Vi skal ikke acceptere social dumping. På lang sigt skal vi have ændret EU’s regler, der lader arbejdsgivere undergrave løn og arbejdsvilkår ved at udnytte udenlandske ansatte. Herhjemme skal vi omgående øge indsatsen mod social dumping. Det tjener hurtigt sig selv ind. Og det er mere fair.

 • Det gøres obligatorisk for virksomhederne at slå ledige job op på Jobnet. De skal kunne dokumentere, at de har forsøgt at finde lokal ledig arbejdskraft gennem kontakt med fagforening og A-kasse, før de ansætter udenlandsk arbejdskraft.
 • Kun virksomheder, der lever op til danske løn- og arbejdsvilkår, kan løse opgaver for offentlige myndigheder. Det sikres gennem obligatoriske arbejdsklausuler med kædeansvar.
 • Lovgivning om kædeansvar skal holde hovedentreprenører ansvarlige, hvis deres underleverandører snyder i skat eller ikke behandler de ansatte efter regler og overenskomster.
 • Øget myndighedsindsats imod social dumping, herunder øgede bevillinger til Arbejdstilsynet, SKAT og politiet.
 • I transportsektoren, hvor problemerne med social dumping er særligt store, øges bevillingerne til politiets indsats, og bødeniveauet for alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne forhøjes. Godskørselsloven ændres, så det bliver muligt at tilbageholde hele vogntoget, når en lastbil tages for overtrædelse af cabotage-reglerne.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Tryghed når man mister arbejdet  

De fleste af os prøver på et tidspunkt at stå uden indtægten fra et job. Her skal vi kunne regne med det sociale sikkerhedsnet. Vi skal kunne stole på, at sygdom eller arbejdsløshed ikke fører til fattigdom. Vi skal kunne regne med, at fællesskabet derimod træder til med hjælp og med tillid.

 

3. Fattigdomsydelserne skal afskaffes

Vi skal sikre, at ingen lever i fattigdom i Danmark.

 • Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen, integrationsydelsen og den særligt lave kontanthjælp for unge arbejdsløse afskaffes.
 • Ydelserne skal fremover følge pris- og lønudviklingen, så de ikke over tid mister købekraft og udhuler levegrundlaget for mennesker uden for arbejdsmarkedet. Derfor fjernes den mindre-regulering af ydelserne, som blev aftalt i skatteaftalen fra 2012.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

4. Opgør med tvang, sanktioner og kontrol

Når vi bliver ramt af arbejdsløshed, skal vi have en hjælpende hånd. Vi skal ikke mødes med mistillid, kontrol og ydmygelser.

 • Stop for ulønnet tvangsarbejde og anden tvangsaktivering. Kommunerne skal ikke kunne tvinge kontanthjælpsmodtagere i ”nyttejob” eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i ulønnet praktik. Selvvalgt praktik skal være en mulighed, når den ledige selv mener, at det vil fremme jobmulighederne.
 • Tvangsregimet erstattes af individuel sagsbehandling i samarbejde med den enkelte ledige. Samtidig udvides lediges muligheder for at deltage i opkvalificering, efter- og videreuddannelse, mens de er på dagpenge eller kontanthjælp.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

 5. Forsøg med samfundssikret mindsteindkomst

 • Grupper af kontanthjælpsmodtagere skal undtages fra al gældende tvang og kontrol, herunder rådighedskravet, i et omfattende forsøg med samfundssikret mindsteindkomst. I stedet skal de have frivillige tilbud om job, uddannelse og opkvalificering. Med dette forsøg kan vi som samfund blive klogere på, om et omfattende og dyrt kontrol- og sanktionsregime reelt har en positiv betydning for beskæftigelsen, som højrefløjen påstår – eller om hjælp og tillid faktisk er mere brugbare, når ledige skal ind på arbejdsmarkedet.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

6. Sygdomsramte skal have hjælp og ro

Når vi bliver ramt af sygdom, skal vi have ro til at blive raske. Men de sidste års reformer har gjort livet ubærligt for mange sygdomsramte. Derfor skal der øjeblikkeligt gennemføres en række ændringer af lovgivningen.

 • Man skal kunne få sygedagpenge, indtil man enten er rask nok til at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller visiteret til en anden varig offentlig ydelse betinget af nedsat arbejdsevne.
 • Syge mennesker skal ikke parkeres på kontanthjælp. Der indføres en afklaringsgaranti, der sikrer, at sygdomsramte og mennesker med handicap skal være afklaret med henblik på visitering til revalidering, førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb senest efter et år og i særlige tilfælde to år.
 • Reglerne om førtidspension ændres. Ved en arbejdsevne på syv timer eller mindre indføres et retskrav på førtidspension.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

7. Forbedringer af dagpengesystemet

Der er brug for øjeblikkelig handling efter de senere års forringelser af vores dagpenge. På længere sigt skal en mere gennemgribende reform gøre det nemmere at genoptjene dagpenge og øge dækningsgraden, der gennem mange år er udhulet. Disse konkrete tiltag skal forbedre dagpengene med det samme:

 • Job- og uddannelsesgaranti, så langtidsledige skal have tilbudt job eller uddannelse, inden dagpengeperioden udløber.
 • Bedre mulighed for at modtage supplerende dagpenge.
 • Mindstegrænse for, hvor små dagpengene kan blive. Det sikrer, at dagpengemodtagere, der lever op til alle beskæftigelseskrav, ikke gradvist får udhulet deres dagpenge.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Et rummeligt arbejdsmarked

Alle har noget, de kan bidrage med. Derfor skal det være muligt for flere at være med på arbejdsmarkedet. Også selvom man ikke kan arbejde lige så længe eller lige så effektivt som andre. Det kræver, at der bliver skabt plads på arbejdsmarkedet til de af os, der ikke kan tage et job på ordinære vilkår. Den rummelighed er et fælles ansvar.

 

8. Statslig fleksjob-virksomhed

 • En landsdækkende statslig fleksjobvirksomhed vil inden for en tre-årig periode kunne sikre arbejde til 10.000 personer med nedsat arbejdsevne. Tiltaget er inspireret af den svenske statsvirksomhed Samhall, der har skabt beskæftigelse for over 20.000 medarbejdere med nedsat arbejdsevne.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

 

9. Sociale klausuler i offentlige udbud

 • Virksomheder, der tager et socialt ansvar, skal have forrang ved alle offentlige udbud i stat, kommuner og regioner. Det kan for eksempel være socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder, der ansætter en vis andel af mennesker med nedsat arbejdsevne eller lav tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Et værdigt liv efter arbejdslivet

Livet slutter ikke med arbejdslivet. Derfor skal man kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens helbredet stadig er i orden og med nogle gode år forude sammen med familie og venner. Derfor bør planerne om en stadigt stigende pensionsalder droppes. Og der skal sikres en almen ret til tilbagetrækning efter 40 år på arbejdsmarkedet. Som et første initiativ skal vi sikre, at de, der startede tidligt med at arbejde, får mulighed for at gå ned i tid, før nedslidning spænder ben for et godt seniorliv.

10. Ret til nedsat tid for seniorer

Vores ældre kolleger får ret til at få modtage et offentligt tilskud, hvis de ønsker at gå ned i tid. Tilskuddet kompenserer med dagpengesats for de timer, der ikke arbejdes, og giver dermed mulighed for fleksibel tilbagetrækning. Man skal have været 35 år på arbejdsmarkedet og medlem af A-kassen i 30 år for at modtage senior-tilskud.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo