Spørgsmål og svar om ældreudspil til FL21

Hvordan løser flere ansatte de problemer på plejecentrene, som dem i TV2-dokumentaren fra Århus?

Hvis vi skal sikre de ældre med behov for pleje ordentlige forhold, så handler det både om flere hænder, bedre uddannede sosu’er og mere støtte til de ansatte, der arbejder med de mest plejekrævende. For det er hårdt arbejde. Enhedslisten forslag indebærer, at der her og nu vil komme flere ansatte, som vil kunne frigøre tid til pleje og omsorg. Det ligger også i forslaget, at vi vil kunne få uddannet flere af de i dag 15.000 uuddannede, der arbejder i ældreplejen. Og endelig vil vi afsætte tid til støtte til de ansatte, der har kontakten til de ældre. Det er krævende at skulle tage sig af en dement person, og der er brug for både sparring og supervision.

I nogle af de sager, der har været fremme, f.eks. den fra Helsingør, har det været uddannede sosu’er, som har behandlet ældre nedværdigende. Hvordan vil mere uddannelse hjælpe?

Det er klart, at der findes enkeltsager, hvor man må konstatere, at en ansat slet ikke bør arbejde med mennesker – uddannelse eller ej. Det er heldigvis ikke repræsentativt for de tusindvis af mennesker, der hver dag går på arbejde i ældreplejen og gør deres bedste for at give de ældre en ordentlig hjælp. Men samtidig er tilstrækkeligt med uddannet personale afgørende for at plejen og omsorgen er til stede. Det er hårdt og kompliceret arbejde at tage sig af et meget plejekrævende menneske.

I foreslår at ansætte 2.000 flere, der er uuddannede. Hvordan skal det hjælpe, når I selv siger, at der er behov for flere uddannede i ældreplejen?

Enhedslisten foreslår at ansætte 500 husassistenter, der skal hjælpe med bl.a. rengøring, så de ansatte sosu’er får mere tid til at være sammen med de ældre. Samtidig foreslår vi at ansætte 1.500 ufaglærte, som vil gøre det muligt at uddanne 1.500 allerede ansatte og uuddannede ansatte. Og når de er færdige med uddannelsen, kan et nyt hold sendes på skolebænken. Det vil muliggøre at flere af de i dag 15.000 uuddannede i ældreplejen får en uddannelse. Samtidig vil det bidrage til rekrutteringen af sosu’er, som der i dag er stor mangel på, og hvor der bliver uddannet færre, end der er behov for.

Hvordan sikrer vi, at lederne og cheferne på plejecentrene rustes til at sikre de ældre bedre?

Vi foreslår mere støtte til alle de medarbejdere, der har kontakten til de ældre i hverdagen. Konkret vil vi afsætte penge til, at der bliver tid til sparring og supervision. Det er vigtigt at få en mulighed for at vende de faglige udfordringer, der er i at skulle yde omsorg og pleje til ældre, der ofte er stærkt svækkede.

 

Alle nyheder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo