Fem veje til en rigere og vildere natur i Danmark

Giv naturen sin egen zone

I den danske planlov opererer man med landzoner og byzoner. I byzoner er målet byudvikling. I landzoner er målet udvikling af produktive landbrug og skove. Præmissen er i begge tilfælde menneskelig udnyttelse af naturen. Ingen zoner har slet og ret til formål at give naturen plads. Det skal der ændres på. Derfor vil Enhedslisten indføre en tredje slags zoner i planloven, nemlig naturzonerne. Mennesker skal selvfølgelig stadig kunne komme dér, men som gæster, ikke som forvaltere eller producenter. For hovedformålet med naturzonerne er at lade naturen passe sig selv, så den kan blive vild, selvforvaltende og mangfoldig. Også til havs udpeges naturzoner i form af marinenationalparker, hvor trawlfiskeri og råstofudvinding forbydes.

Naturzoner skal mindst udgøre 17 procent (gerne 20-25 %) af landarealet og mindst 10 procent af hav- og kystområder i tråd med vores internationale forpligtelser (det er netop forpligtigelserne ifølge biodiversitetskonventionen). Derfor skal det blive obligatorisk for kommunerne at skabe mere natur i kommuneplanerne, hvor naturarealerne bindes sammen på tværs af kommuneskel. For et af de største problemer for naturen i Danmark er nemlig, at den er fortrængt til få, usammenhængende områder. Vores mest presserende opgave er at ændre dette billede og skabe plads til naturen.

Start med det statslige

Det danske fællesskab ejer i alt 200.000 hektar natur – det er faktisk fire gange Falsters areal! Disse områder, der f.eks. tæller Tisvilde Hegn i Nordsjælland, Mols Bjerge i Østjylland og Almindingen på Bornholm, er oplagte steder at starte, når vi vil vende den negative udvikling i dansk natur. De er jo allerede på offentlige hænder. Derfor vil der på disse arealer ikke være konflikter med lodsejere eller store omkostninger forbundet med at skabe bedre natur så vi fremmer biodiversiteten. Derfor foreslår Enhedslisten, at de statslige naturområder med det samme gøres til naturzoner med vild, selvforvaltende natur. Disse statslige områder skal ikke passes og plejes af naturstyrelsens ansatte eller overgræsses af landbrugsdyr. I stedet skal de blive hjemsted for vildheste, bisoner og elge. Disse store græssere er vanvittig vigtige for at skabe de forhold, hvor en masse arter kan trives, bl.a. nogle af de mange arter, der er truede. Vi skal i vores natur skabe plads til orkideer og andre vilde blomster, der giver liv til vilde bier og sommerfugle.

Genopret alle naturtyper – både på land og i havet

Mange andre steder i Danmark er naturen så udpint, at den skal hjælpes på ret køl. Enhedslisten vil derfor iværksætte genopretningsplaner for hver enkelt af Danmarks naturtyper. Til havs skal stenrev og muslingebanker genetableres. På overdrev, strandenge og i vores kystlandskaber vil vi have græssende dyr. På lavbundsarealer, der skal overgå til natur, skal det være slut med dræning og vandløbsvedligehold, så vandet atter kan løbe naturligt. Og vi skal selvfølgelig have meget mere urørt skov – både i de statslige og på de private arealer. Disse skove skal alene have til formål at fremme biodiversitet.

Gør bylivet vildere

At hjælpe den vilde natur på vej gavner mangfoldigheden i dyre- og planteliv – og så viser undersøgelser, at let adgang til natur øger menneskers livskvalitet og sundhed. I Enhedslistens øjne er natur derfor ikke bare noget, der hører til langt ude på landet. Vi vil også have den vilde natur ind i byerne, i parker skal døde træer have lov at blive liggende og på torve og havnearealer skal vilde blomster have lov at gro.

Natur til folket – indfør allemandsret

Sidst, men ikke mindst, vil vi indføre allemandsret i offentlige såvel som private skove, så alle mennesker i Danmark kan opleve og overnatte under trækronerne.

Og finansieringen? Den er der helt styr på. Vi vil, som tidligere beskrevet, hente en milliard kroner årligt til naturen ved at genindføre afgiften på lastbiltrafik. Desuden vil vi omprioritere en del af landdistriktsmidlerne til natur og skabe synergi med projekter fra Den Danske Naturfond.

 

Link til nogle af Enhedslistens udspil på naturområdet:

Natur til folket! Enhedslisten vil sikre mere natur i hele landet: https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/09/Enhedslisten-vil-sikre-mere-natur-i-hele-landet.pdf

Enhedslistens naturpakke:

http://www.ft.dk/…/bes…/B42/20151_B42_fremsaettelsestale.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B42/20151_B42_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B43/20151_B43_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B44/20151_B44_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B45/20151_B45_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B46/20151_B46_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/…/beslutning…/B47/20151_B47_som_fremsat.pdf

Enhedslistens grønne delprogram – se afsnit om ’Vildere og mere sammenhængende natur’:

https://enhedslisten.dk/programmer/delprogram-det-groenne-program

Diverse indlæg om Enhedslistens naturpolitik og position på naturområdet:

https://www.information.dk/debat/2019/01/godt-gang-oedelaegge-danske-natur-miljoeministeren-engang-plan

https://www.information.dk/indland/2018/07/danmark-modarbejder-tysklands-miljoepolitik-fremme-dansk-fiskeri

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-ordfoerer-om-amager-faelled-vi-betaler-ikke-sfs-regninger-men-altid-vores-egne

https://www.information.dk/indland/2017/09/enhedslisten-indfoere-dansk-version-allemandsretten

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-saet-nu-naturen-i-centrum

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/enhedslisten-ulven-skal-moedes-med-aabne-arme-ikke-som-jaget-vildt

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-saet-skovene-fri

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-sidste-udkald-for-naturmaal

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-naturpolitik-for-naturens-skyld

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/el-regeringen-spiller-hasard-med-kystnaturen

Tilbage til forsiden
Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo