Finansiering af grøn pagt for kommunerne

Enhedslisten peger på, at den grønne kommunalpagt kan finansieres ved at forlænge afskrivningsgrænse for immaterielle aktiver:

Enhedslisten vil finansiere forslaget ved at forlænge afskrivningsgrænsen på immaterielle aktiver til 15 år, hvor afskrivningsgrænsen i dag er 7 år.

Dette vil ifølge beregninger[1] fra skatteministeriet give øget skatteindtægter på:

620 mio. kr. i 2022, 910 mio.kr. i 2023, 1.200 mio.kr. i 2024, 1.480 mio.kr. i 2025 efter tilbageløb  og adfærd. Varig provenueffekt er 500 mio.kr.

[1]Kilde: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sau/spm/452/svar/1788802/2406147.pdf

 

Tilbage til forsiden