Finansiering af velfærd

Enhedslisten har fået analysefirmaet Bureau 2000 til at gennemgå udviklingen inden for kernevelfærden på skoler, sygehuse, daginstitutioner, bosteder og i ældreplejen. Analysefirmaet har samtidig gennemregnet Enhedslistens konkrete forslag til at begynde at rette op på forringelserne af velfærden. Både analyser og en gennemgang af de konkrete forslag er samlet i et baggrundsnotat, der viser, hvordan vi kan begynde at genoprette velfærden.

 

Udgifter

Initiativer før tilbageløb, mia. kr. 1. års virkning Fuld virkning* Beskæftigelses-virkning
Folkeskole 0,9 2,2 4.290
Daginstitutioner 3,0 4,0 10.580
Handicap 1,2 1,2 2.500
Sundhed og Psykiatri 3,1 3,1 5.875
Ældre 2,0 2,0 4.285
Udgifter i alt 10,1 12,5 27.530
 

* År 2021. Der er dog ikke taget stilling til demografisk udgiftspres efter år 2018. Kilde: Bureau 2000. Egne beregninger.

 

Finansiering 

Initiativer efter tilbageløb, mia. 2017-kr. * 1. års virkning Fuld virkning**
Fjerne fradrag i topskatten af Arbejdsmarkedsbidrag 1 3,6 3,4
Genindførsel af formueskatten 2 2,2 2,2
Råderum 3 4,3 6,9
Finansiering i alt, efter tilbageløb 10,1 12,5
 

Anm.: * Alle tiltag er efter tilbageløb. ** År 2021.

Kilde: 1) Skatteministerens svar på spm. nr. 536 (2015-16) til Folketingets skatteudvalg. Link. 2) Skatteministerens svar på spm. nr. 533 (2015-16) til Folketingets skatteudvalg. Link. Der er taget udgangspunkt i modellen med 1 pct. skat af formue over 3 mio. kr. Provenu efter tilbageløb er beregnet som ca. 75 pct. af umiddelbar virkning. 3) Finansministeriet (2017): Danmarks konvergensprogram 2017. Link.  

 

                                                                         

 

Alle nyheder