Flere grønne indkøb

Den offentlige sektor og dets indkøb skal bruges som motor i den grønne omstilling. Den offentlige sektor køber hvert år ind for 310 milliarder kr.[1], og højere grønne standarder og miljøkrav kan afgørende skubbe til den nødvendige grønne omstilling.

Enhedslisten ønsker, at den offentlige sektor skal gå forrest og vælge produkter, der i højere grad er klimavenlige. Allerede nu er der muligheder i EU-lovgivningen for at stille store miljømæssige krav i forbindelse med offentlige udbud, som Danmark desværre ikke har valgt at bruge. Der mangler i det hele taget et større fokus og klare målsætninger for, hvordan vi vil bruge den offentlige sektor til at drive den grønne omstilling frem.

Det samlede udslip fra offentlige indkøb er opgjort til 20 mio. tons CO2e (CO2-ækvivalenter) årligt gennem hele produktkæden. Enhedslisten mener, at der skal være en samlet målsætning for, at dette skal reduceres med 100 % inden 2030.

For at nå den målsætning vil Enhedslisten:

  • Etablere et rådgivernetværk for grønne indkøb
    Netværket skal sikre en fremdrift i forhold til målsætninger og overvåge resultater. Netværket skal indsamle og sprede de gode erfaringer og fungere som videnscenter for grønne indkøb.
  • Have mere økologi i de offentlige køkkener
    Hvis kommunerne stiller krav om 90 % økologi i deres offentlige køkkener, skal den eventuelle øgede udgift fritages fra serviceloftet. Som udgangspunkt forventes det ikke, at kommunerne kommer til at have særlige ekstraudgifter. Erfaringer fra København viser, at omkostningerne til den offentlige mad ved denne målsætning ikke er steget. Har kommunerne ekstra omkostninger i forbindelse med omlægningen, skal det være muligt at søge en pulje til at dække hele eller dele af udgiften. Det kan eksempelvis være udgifter til efteruddannelse af personale.
  • Sikre giftfri institutioner
    Ved en målsætning om at alle indkøb i kommunerne på sigt skal være giftfri, skal den eventuelle øgede udgift fritages fra serviceloftet. Det er godt for miljøet og godt for de mennesker, der arbejder i institutionerne, og for de børn, ældre og syge, der er i kontakt med produkter, der normalt indeholder giftstoffer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med omlægningen skal kunne finansieres ved hjælp af en pulje. Dette gælder både reelle ekstraudgifter og uddannelse af personale.

 

[1] Concito, Grønne offentlige indkøb, https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/groenne_indkoeb_brief_endelig_181016.pdf

Tilbage til forsiden