GRØN PAGT SKAL SÆTTE KOMMUNERNE FRI

Enhedslisten vil give de kommuner, som sætter turbo på den grønne omstilling, en stor grøn gulerod. Med en grøn kommunalpagt foreslår vi at give kommunerne mulighed for at blive grønne frikommuner. Vi vil ikke acceptere, at rigide statslige regler hæmmer kommunernes handlerum. I stedet vil vi motivere flere af landets 98 kommuner til at sætte turbo under klimahandlingen og den grønne omstilling.

Vi vil sikre, at kommuner, som har høje grønne ambitioner, får mere frihed til at handle. Til gengæld skal kommunerne skrue op for de grønne ambitioner. De kommuner, som vil leve op til en målsætning om, at CO2-udledningerne fra kommunen skal nedbringes med 100 %[1] i 2030, opnår status af grøn frikommune, hvilke giver fordele i form af flere redskaber til at gøre kommunen grønnere og mere klimavenlig. En byttehandel, som kommer både kommuner og klimaet til gode – og skaber god balance mellem de nationale klimamål og kommunerne.

Pagten giver den pågældende kommune mulighed for:

Fremme flere klimaprojekter:

 • Fritagelse af service- og anlægsloft for klimaprojekter

 

Foretage flere grønne indkøb:

 • Etablering af et rådgivernetværk for grønne indkøb
 • Målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener
 • Sikre giftfri institutioner

 

Komme nærmere fossilfrihed:

 • Flere grønne nul-emissionszoner og skærpede miljøzoner
 • Mulighed for krav til bæredygtigt byggeri i lokalplaner
 • Adgang til offentlige ladestandere
 • Bedre muligheder for at fremme mere fjernarbejde
 • Frihed til at sænke hastigheden på vejene
 • Mere grøn offentlig transport
 • Sikre kommunens egne køretøjer er nulemission
 • Skovrejsning

 

Sådan løftes pagten i praksis:

Enhedslisten fremsætter de relevante lovændringer som beslutningsforslag evt. i et samlet forslag om etableringen af grønne frikommuner.

Kommunerne ansøger om at blive frikommuner med deres klimamål og underbyggende planer. De skal årligt afrapportere deres indsats for at nå målet til KL i et overskueligt format.

Klimamålet omfatter en målsætning for kommunen som virksomhed.

Kommunerne får adgang til de muligheder, der ligger i den grønne pagt, når de påtager sig målsætningen i forslaget. Dette mål skal inden for det første år beskrives i en handleplan, som sandsynliggør, at kommunen vil nå målsætningen. Der skal i planen beskrives årlige tiltag, som skal dokumenteres for at beholde de særlige, positive vilkår. I de tilfælde, hvor tiltagene fraviges, skal der i stedet redegøres for tiltag, som kan træde i stedet for.

 

 

Tilbage til forsiden