3. juli 2024

Kritik af Israel er ikke antisemitisme – heller ikke efter seneste aftale

Enhedslisten har sammen med de øvrige partier i folketinget indgået en aftale om en øget indsats mod den voksende antisemitisme, som har givet anledning til tvivl og misforståelser. Derfor vil vi gerne afklare elementer i aftalen.

Kritik af Israel er ikke antisemitisme – heller ikke efter seneste aftale

Enhedslisten har sammen med de øvrige partier i folketinget indgået en aftale om en øget indsats mod den voksende antisemitisme, som har givet anledning til tvivl og misforståelser. Derfor vil vi gerne afklare elementer i aftalen.

Fra Enhedslistens side har vi ikke været gode nok til at orientere klart om aftalens indhold – både de steder, der har givet anledning til usikkerhed og misforståelser om rækkevidden og om de dele af den ubalancerede aftaletekst, vi er utilfredse med.

Vi vil først og fremmest understrege klart og umisforståeligt, at aftalen IKKE ændrer på den juridiske definition af antisemitisme, som Enhedslisten sikrede med handlingsplanen fra 2022, og som slår fast, at kritik af Israel er legitimt og ikke er udtryk for antisemitisme. Og at denne nye aftale IKKE indebærer nogen form for indskrænkning af ytringsfriheden, når det gælder kritik af Israel eller holdninger til staters ret til at eksistere. Ligesom det ikke kriminaliseres at argumentere for en fælles demokratisk og sekulær stat for jøder og palæstinensere.

I Enhedslisten kritiserer vi selv Israel hårdt, og det kommer vi fortsat til at gøre. Vi ville aldrig bidrage til en aftale, der indskrænkede ytringsfriheden, eller som havde til formål at modarbejde eller kriminalisere en af de største solidaritetsbevægelser i nyere tid. Havde det været tilfældet ville Enhedslisten selvfølgelig ikke have været med i aftalen.

Vil aftalens strafskærpelser overfor hadforbrydelser kun omhandle hadforbrydelser mod jøder?

Noget andet, der har været vigtigt for os i forhandlingerne, og som der efterfølgende også er blevet rejst spørgsmål omkring, er, om aftalen kun vedrører racisme og diskrimination mod jøder og ikke fokuserer på at beskytte andre mindretal.

Her vil vi gerne understrege, at aftalens strafskærpelser overfor hadforbrydelser, beskytter alle mindretal – ikke kun det jødiske, men alle trossamfund og seksuelle minoriteter.

Aftalen indebærer, at det fremover vil blive nemmere at få dømt hadforbrydelser – det kan fx være i forbindelse med angreb på Priden, eller andre arrangementer som er under angreb. Det er noget Enhedslisten længe har kæmpet for, og som nu endelig bliver til virkelighed.

Det ændrer ikke på, at vi vil have en handleplan mod racisme og finder det dybt kritisabelt, at opfølgning på det to år gamle løfte om netop den handleplan endnu ikke er blevet til noget: Handlingsplan mod racisme har været to år undervejs, men er stadig ikke klar: ‘Skandaløst’ | Politik | DR

Problematisk prosa

Vi anerkender fuldstændig, at aftaleteksten særligt i den indledende prosatekst har en klar politisk ubalance bl.a. i formuleringerne om situationen i Mellemøsten, som Enhedslisten absolut helst havde været foruden og som ikke repræsenterer vores opfattelse. Set i bakspejlet har vi ikke selv været gode nok til at tydeliggøre, at dele af aftaletekstens ubalancerede lyrik afspejler magtforholdet i dansk politik og ikke Enhedslistens egne holdninger. Det må vi selv lære af.

Et konkret eksempel er, at der i aftaleteksten tales om Hamas’ terrorangreb uden at nævne Israels terrorbombardementer og krigsforbrydelser. Det er også problematisk, at aftalen kan efterlade det indtryk, at skoler med mange minoritetsetniske børn er særlige arnesteder for antisemitisme. Vi forsøgte i forhandlingerne at få ændret på dette men desværre uden held.

Når vi vælger at være med i aftalen på trods af dette, er det fordi de konkrete initiativer, der får juridiske konsekvenser, er vigtige indsatser for at styrke indsatsen mod antisemitisme og mod hadforbrydelser mod alle minoriteter. En kamp, der altid har været afsindig vigtig for Enhedslisten.

Og fordi aftalen ikke på nogen måde indebærer en ny definition af antisemitisme eller en indskrænkning af ytringsfriheden. Vi ville være de første til at råbe vagt i gevær, hvis kritik af Israel og Israels apartheid og krigsforbrydelser blev gjort strafbart eller sidestillet med jødehad.

Enhedslisten vil stå vagt om ytringsfriheden og retten til at kritisere Israel

Hvorom alting er, må vi konstatere, at aftaleteksten og nogle af dens formuleringer har skabt tvivl og bekymring. De bekymringer forstår vi godt. Derfor forventer vi, at partierne bag aftalen – ikke mindst regeringspartierne – gør det klart og umisforståeligt, at kritik af Israel på ingen måde skal sidestilles med antisemitisme. Og at aftalen ikke på nogen måde indskrænker ytringsfriheden – heller ikke til at argumentere for en fælles demokratisk og sekulær stat for jøder og palæstinensere. Både i offentligheden og når aftalens elementer skal omsættes i lovtekster.

Her er det vores opfattelse, at det er vigtigt, at Enhedslisten fortsat sidder med ved forhandlingsbordet, så vi kan stå vagt om det, når lov-udmøntningen finder sted. Hvis denne forudsætning – mod vores forventning – skulle blive brudt, så vil det naturligvis få konsekvenser for vores tilslutning til aftalen.

For den helt nødvendige kamp mod antisemitisme og racisme mod mennesker med jødisk tro og af jødisk oprindelse må aldrig bruges på at forhindre eller lukke ned for kritik af Israel eller af den israelske stats besættelse, krigsforbrydelser og undertrykkelse af den palæstinensiske befolkning.

Kampen mod Israels besættelse og for et frit Palæstina og indsatsen mod antisemitisme og alle andre former for racisme er ikke hinandens modsætninger, og den ene kamp skal ikke bruges til at tage den kamp som gidsel. De kan og skal gå hånd i hånd.

Læs spørgsmål og svar om aftale mod antisemitisme.

Scroll to Top