Oversigt over initiativer i udspillet


Kapitel 1: Stærkere regulering af finanssektoren

Split de finansielle superkoncerner op
Det er dyrt og risikabelt for et samfund at have banker, der er Too Big to Fail. Enhedslisten foreslår at nedbringe finanskoncernernes omfang: 

 • Genindføring af regler der sikrer brandmure mellem pengeinstitut, realkredit, forsikring m.m.
 • Pengeinstitutterne deles op i henholdsvis kundeorienterede banker og investeringsbanker.
 • Der indføres et loft på 20 pct. af BNP over pengeinstitutters samlede størrelse.
 • Der indføres værnsregler mod udenlandske opkøb og tilbudspligt til forenings- og andelsejede banker og realkreditinstitutter.

Begrænsning af spekulation
Finansaktiviteter er de seneste årtier blevet stadig mere spekulative. Enhedslisten vil begrænse de spekulative aktiviteter:

 • Der indføres en afgift på handel med danske værdipapirer.
 • Tilslutning til det europæiske samarbejde om skat på finansielle transaktioner (FTT: Financial Transaction Tax).
 • Der indføres forbud mod aktieudlån.
 • Skyggebanker underlægges skærpet tilsyn
 • Forbud mod aktieoptionsprogrammer og andre risikofremmende lønstrukturer i den finansielle sektor.
 • Der indføres et loft over cheflønninger.


Begrænsning af gældsopbygning og boligbobler
Den høje private gæld øger sårbarheden skaber en forvokset finanssektor og øger sårbarheden over for finansielle kriser. Enhedslisten vil bremse gældsætningen og modvirke boligbobler:

 • Gradvis udfasning af de mest risikobetonede låneformer.
 • Gradvis udfasning af rentefradraget.
 • Styrket overvågning af den private gældsætning.

Gør bankerne mere modstandsdygtige
Bankernes egenkapital er på trods af øgede kapitalkrav stadig meget lav i forhold til udlånsmassen. Enhedslisten vil gøre bankerne mere modstandsdygtige:

 • Det systemiske bufferkrav hæves til 5 pct. for SIFI-institutter.
 • Finanskoncernernes mulighed for at anvende interne modeller for risikovægtning udfases.
 • Der indføres et loft på 10 pct. over gearing (Leverage Ratio Requirement: LLR).

Styrket og uafhængigt tilsyn
Enhedslisten vil styrke tilsynsmyndighedernes opsyn med den finansielle sektor:

 • Der allokeres flere ressourcer til Finanstilsynet.
 • Finanstilsynet gives ret til at udstede bøder.
 • Der indføres en karensperiode for ansatte i finansielle tilsynsmyndigheder med hensyn til jobskifte til finanssektoren.
 • Der gendindføres et krav om offentlige repræsentanter i finansielle virksomheder.

Beskyt borgere og virksomheder mod urimelige gebyrer og ågerrenter
Enhedslisten vil begrænse ågerrenter, og bankers og realkreditinstitutters mulighed for at hæve deres gebyrer:

 • Der indføres skærpet tilsyn og kontrol med gebyrer.
 • Der indføres regulering af realkreditinstitutioners mulighed for at hæve bidragssatser.
 • Kunder fritages for skiftegebyrer ved forøgelse af bidragssatser
 • Råderet til realkreditobligationer lovfæstes
 • Der indføres loft over årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 15 pct. over nationalbankens diskonto

Stop for kriminel adfærd og straffrihed i finanssektoren
Det er afgørende, at både virksomheder og enkeltpersoner i den finansielle sektor kan stilles til ansvar for uansvarlighed og kriminelle handlinger. Enhedslisten foreslår:

 • Der indføres hårdere straffe for samfundsundergravende kriminalitet i finanssektoren og for at misinformere myndigheder i sager, der kan have konsekvenser for den finansielle stabilitet.
 • Selvstændig kriminalisering af rådgivning i skatteunddragelse og hvidvask.
 • Udelukkelse af virksomheder der medvirker til økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse fra offentlige kontrakter.
 • Der indføres lovsikret beskyttelse af whisteblowers
 • Der tilføres flere ressourcer til Bagmandspolitiet (SØIK)

 

Når krisen rammer, skal bankerne betale
Det er afgørende, at regningen for potentielt nye redningspakker til bankerne ikke tilfalder skatteyderne. Enhedslisten foreslår:

 • Forøgelse af de største bankers betaling til garantiformuen.
 • Fremtidige bankpakker skal give medejerskab og indflydelse.
 • Banker der afvikles skal kunne videredrives i offentligt regi.

 

Kapitel 2: En mere demokratisk og mangfoldig finanssektor

Fremme af demokratiske pengeinstitutter med fokus på kunderne
Kundeejede og demokratisk forvaltede pengeinstitutter skaber sund konkurrence til de aktieselskabsejede banker, og sikrer flere samfundsgavnlige investeringer. Enhedslisten foreslår:

 • Fjern lovmæssige forhindringer for etablering af nye spare- og andelskasser
 • Ny tilsynskategori for demokratiske banker med lav risikoprofil
 • Der sikres adgang til kapital gennem etablering af Danmark Erhvervsdemokratiske investeringsfond
 • Omlægning af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder
 • Lovsikring af demokratiet i spare- og andelskasser, samt beskyttelse af brug af virksomhedsbetegnelser.

 

Genetablering af den foreningsejede og demokratiske realkredit
Enhedslisten vil bane vejen for at etablere nye foreningsejede eller selvejende realkreditinstitutter, og sikre kundernes indflydelse i nye og eksisterende realkreditforeninger:

 • Begrænsninger og forhindringer på at etablere nye foreningsejede realkreditinstitutter fjernes.
 • Urimelige konkurrencefordele til de bankejede realkreditinstitutter fjernes gennem udfasning af interne risikovægte og opdeling af pengeinstitut, realkredit og ejendomsmæglervirksomhed.
 • Der sikres adgang til kapital gennem etablering af Danmark Erhvervsdemokratiske investeringsfond
 • Mulighed for genetablering af statslige realkreditfonde
 • Lovsikring af demokratiet i foreningsejede realkreditinstitutter

Etablering af offentlige bankalternativer
I mange europæiske lande kan kunderne vælge en offentlig bank, som alternativ til de private kommercielle banker. Enhedslisten vil også give danskerne denne mulighed:

 • Der etableres et nationalt dækkende offentligt bankalternativ, der tilbyder simpel bankvirksomhed for borgere, erhvervsliv, foreninger, m.m. Banken skal ligeledes være bankforbindelse for kommuner, regioner og stat.
 • Kommunerne får ret til enkeltvis eller i samarbejde at oprette lokale, kommunale eller tværkommunale sparekasser efter tysk forbillede
 • Der oprettes en national investeringsfond, der kan låne til og investere i virksomheder, start-ups, boligselskaber med fokus på bæredygtig omstilling, gode og trygge job og demokratisk udvikling.
 • Der igangsættes et udredningsarbejde om etableringen af en e-Krone, som kan sikre nationalbanken stærkere kontrol.

 

 

 

 

Bagside

Du behøver ikke at vente på politikerne – start forandringen selv

Vi kan selv være med til at begrænse de store finanskoncerners magt og omfang, og til at understøtte en finanssektor, der er mere demokratisk og bæredygtig.

Skift bank
En relativt tilgængelig måde at begrænse finansielle giganters magt er at skifte bank.
Finansielle storkoncerner som Danske Bank og Nordea havde stort medansvar for finanskrisens omfang i Danmark. Og siden krisen har de været involveret i sager om skatteunddragelse og hvidvask. Alligevel er de i dag dominerende på bankmarkedet. Sådan behøver det ikke at være! Der er mange gode alternativer til de kommercielle storbanker. Det drejer sig om banker, hvor det er kunden, modsat aktionærerne, der er i centrum. Det er banker, som prioriterer bæredygtighed og samfundsnytte over profit og kortsigtet vækst.

Overvej om det ikke er på tide at skifte bank for dig eller din virksomhed. Og få de organisationer og foreninger, du er medlem af, til at overveje at gøre det samme.

Andelskasser
I Andelskasserne er du som andelshaver medejer af banken. Du kan være med til at bestemme og vælge bankens bestyrelse. De fleste andelskasser har desuden fokus på etik, så du er sikker på, at bankens lån går til bæredygtige og samfundsgavnlige aktiviteter. Blandt andelskasserne er:

Merkur Andelskasse
Danmarks største andelskasse med 38.000 kunder. Filialer i København, Århus, Aalborg og Odense. Fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Tilbyder også etiske pensionsprodukter.

Fælleskassen
Andelskasse med adresse på Frederiksberg og kunder i hele landet. Fokus på socialt ansvar og bæredygtighed.

Sparekasser
I garantsparekasserne kan du også gøre din indflydelse gældende, hvis du indskyder garantkapital. Sparekasserne har ofte fokus på udlån i lokalområdet.

Sparekassen Vendsyssel
Garantsparekasse med udgangspunkt i Nordjylland og filial i København. Lønpolitikken forbyder variabel aflønning af direktionen.

Banker ejet af lønmodtagerne
Der findes også banker, der er ejet af ikke-børsnoterede virksomheder, hvor alle eller majoriteten af aktierne er ejet af lønmodtagernes organisationer.

Arbejdernes Landsbank
Ikke-børsnoteret aktieselskab, hvor kun lønmodtagerorganisationer og kooperative virksomheder m.m. kan være aktionærer. Har i flere år vundet titlen som danskernes foretrukne bank.

Lån og Spar Bank
Størstedelen af aktierne i Lån & Spar Bank er ejet af faglige organisationer og af lønmodtagernes pensionskasser.

Gør din pensionskasse grønnere

Hvis du har en arbejdsmarkedspension, vil du ofte have mulighed for at øve indflydelse på din pensionskasses investeringspolitik, f.eks. på hvor højt bæredygtighed og samfundsansvar vægtes.  Nogle pensionskasser afholder generalforsamlinger, hvor alle medlemmer kan møde op og stille forslag og vælge bestyrelsen.  Andre har repræsentantskaber, som kan øve indflydelse.  Sæt dig ind i, hvordan du kan øve indflydelse på din pensionskasse og vær med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres.

Er du Nykredit eller totalkredit-kunde?
Har du lån gennem Nykredit eller Total-kredit, så vær med til at forsvare Danmarks sidste kundeejede realkreditinstitutter. Du modtager som kunde besked, når der er valg til repræsentantskabet i dit lokalområde. Mød op og stem på de kandidater, der ønsker at holde fast i Nykredits demokratiske, kundeejede grundlag, eller giv din fuldmagt.
Bliv medlem af Facebook-gruppen Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit

Tilbage til forsiden
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo