Eva Milsted Enoksen

“Vi vil have et Europa, hvor arbejderrettigheder, klima og sundhed går forud for virksomheders profit. EU skal ikke stå i vejen for socialistisk og grøn omstilling i Europa.”

Enhedslisten kæmper for en verden, hvor hensynet til mennesker og natur er vigtige end hensynet til profit. Det er desværre ikke tilfældet i EU i dag. Vi har brug for at langt mere ambitiøs indsats for at omstille vores samfund til en grønnere fremtid. Det er vi simpelthen nødt til, hvis vi skal overdrage en nogenlunde levedygtig jordklode til vores børn og børnebørn.

Samtidig ser vi et arbejdsmarked i hele EU, hvor arbejderrettigheder, løn- og arbejdsvilkår bliver presset og hvor en hel generation af unge sydeuropæere er efterladt med enorm arbejdsløshed og meget ringe fremtidsudsigter. Social dumping er et grundvilkår i EU, hvor den fri bevægelighed giver skrupelløse arbejdsgivere mulighed for at shoppe rundt i hele EU efter billig arbejdskraft. Resultatet er grov underbetaling af udenlandsk arbejdskraft, ofte horrible boligforhold og et stigende pres på de lokale lønninger.

Uligheden i EU er enorm. Både mellem medlemslande, generationer, køn og klasser. Det er fuldstændigt uholdbart. Multinationale virksomheder snyder os så det driver, mens fattigdommen stiger og vores velfærd er presset. Vi er nødt til at sadle om!

Desværre står EU ofte i vejen for den grønne omstilling, et trygt og fair arbejdsmarked, og en mindre ulige verden, da alle andre hensyn må vige, for hensynet til det indre marked og virksomheders mulighed for at tjene penge. Vi må have et brud med EU traktaternes markedsfiksering og lave et samarbejde hvor mennesker, natur og demokrati er i centrum.

Mærkesager

  • Langt mere fokus på klimaudfordringerne. Vi er nødt til alle sammen at ændre vaner, men vi skal også investere massivt i grøn omstilling. Vi har simpelthen brug for en grøn revolution i Europa!
  • Bekæmp social dumping og skab et rummeligt og trygt arbejdsmarked, både for unge og gamle, mænd og kvinder, sydeuropæere og nordeuropæere.
  • Bekæmp uligheden, beskat giganterne og de rigeste og stop lobbyisternes massive indflydelse på EU’s lovgivning.

 

Biografi

Jeg er 39 år og bor på Christianshavn i København med min mand og vores tre børn. Jeg er opvokset i København i en fagligt aktiv familie.

Jeg har været medlem af Enhedslisten i syv år og har bl.a. været kontaktperson på Nørrebro og siddet i Københavnsbestyrelsen.

Mit politiske fokus har i mange år været EU og det internationale område.

Jeg har arbejdet med EU-området som:

  • CSR-konsulent i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping
  • EU-analytiker i Oplysningsforbundet DEO
  • EU-rådgiver for Enhedslisten på Christiansborg
  • Praktikant for Concord Danmark
  • Praktikant: Folkebevægelsen mod EU i EU-parlamentet
Alle personer