Johanne Schmidt-Nielsen

Vi skal spørge os selv, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Uligheden vokser voldsomt. Vores velfærd bliver rundbarberet, og kloden kan ikke klare mere. Lad os insistere på at passe langt bedre på hinanden, fællesskabet og vores natur.

 

Vi skal passe på hinanden

Jeg tror på, at vi alle sammen bliver stærkere, når vi er der for hinanden. Når dem, der rammes af arbejdsløshed, bliver behandlet med respekt. Når vores ældre ikke sidder alene, men får den hjælp og omsorg, de har brug for. Og når vi kan aflevere vores børn i en børnehave, hvor der er ansatte nok til både leg og nærvær.

Vi skal passe på vores klode

Klimaproblemerne forsvinder ikke, bare fordi vi lukker øjnene for dem. Det kan virke uoverskueligt, men det er ikke umuligt. Vi skal bygge et grønt samfund på genbrug, på energi fra sol, vand og vind og på økologisk landbrug. Vi har kun en klode. Lad os insistere på at behandle den godt.

Lad os tage ansvar i verden – også for mennesker på flugt

De andre partier konkurrerer om, hvem der kan finde på de skrappeste asylregler. Samtidig drukner tusinder i Middelhavet på flugt fra Islamisk Stats voldtægter og myrderier. Det er helt forkert. Vi kan ikke tage imod alle verdens flygtninge. Men selvfølgelig kan vi påtage os vores del af ansvaret. Det er Danmark stærkt nok til.

Lad os dele arbejdet

Lad os turde tænke nyt. I dag drømmer mange familier om at arbejde lidt mindre, mens tusinder af arbejdsløse danskere drømmer om overhovedet at få et job. Hvis vi giver børneforældre bedre mulighed for orlov eller nedsat tid, kan vi samtidig skabe plads til flere på arbejdsmarkedet.

 

Biografi

Født den 22. februar 1984

BA i socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter

Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Spidskandidat for Enhedslisten i Københavns Storkreds

Johanne voksede op med sin mor i bofællesskabet Drejerbakken på Fyn. 12 år gammel meldte hun sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det var først og fremmest kampen mod ulighed, der drev Johanne ind i politik. Helt konkret i det nære, hvor hun oplevede klassekammerater, som aldrig fik en reel chance i folkeskolen. Men Johanne fandt hurtigt ud af, at hun var langt mere venstreorienteret end Socialdemokraterne. Som 15-årig meldte hun sig derfor ud igen og siden har Johanne været aktiv i og omkring Enhedslisten. I 2002 fik Johanne sit første tillidshverv som næstformand for gymnasieeleverne i DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Herefter arbejdede hun som pædagogmedhjælper på Frederiksberg. Johanne blev hurtig valgt som tillidsrepræsentant for medhjælperne i børnehaven og senere som fællestillidsrepræsentant for alle pædagogmedhjælpere i Frederiksberg kommune.

Johanne i Folketinget

Johanne Schmidt-Nielsen blev valgt til Enhedslistens hovedbestyrelse i 2006. Og i 2007 blev hun partiets spidskandidat i København. Under valgkampen i november 2007 deltog hun som den yngste deltager nogensinde i en partilederrunde. Johanne blev valgt i folketinget i 2007 med næsten 9000 personlige stemmer. I 2009 blev hun Enhedslistens første politiske ordfører. Johanne fik desuden ordførerskaber for ligestilling, uddannelse, forskning, indfødsret, udlændinge og integration samt kirke. Især udlændingeområdet har fyldt meget i Johannes arbejde i Folketinget. I sommeren 2009 fik Johanne sit politiske gennembrud i forbindelse med sagen om de irakiske flygtninge i Brorsons Kirken. Johanne afslørede bl.a., at Birthe Rønn Hornbech havde hemmeligholdt centrale dele af hjemsendelsesaftalen mellem Danmark og Irak. Et par år senere var Johanne stærkt medvirkende til, at samme minister, Birthe Rønn Hornbech, måtte gå af. Den konkrete anledning var sagen om de unge statsløse palæstinensere, som var blevet snydt for statsborgerskab, Efter adskillige samråd og spørgsmål til ministeren kom det frem, at Integrationsministeriet i årevis havde kendt til en konvention, som gav de unge statsløse palæstinensere ret til statsborgerskab, men alligevel lod den ulovlige praksis fortsætte. Konsekvensen blev, at statsministeren måtte be Birthe Rønn Hornbech om at gå af som minister.

Alle personer