Mai Villadsen

“Jeg vil knokle for, at det samfund, vi giver videre til næste generation, er bedre end det, vi har i dag. Jeg vil have en bæredygtig jordklode og et stærkt velfærdssamfund, som griber os.”

 

I min generation er vi trætte af at se politikerne sidde på hænderne i folketingssalen, mens klimakrisen truer uden for murene. Klimaet skal være første prioritet, og alligevel insisterer regeringen på olie og kul i stedet for solceller, vindmøller og træer. Vi skal insistere på fælles grønne løsninger så som offentlig transport og økologisk mad i vores børnehaver.

 

Vi kan stadig nå at få jorden på rette spor. Men det kræver politikere, der tør træffe de svære, men rigtige beslutninger. Også når vi skal bede de rigeste om at være med til at betale regningen. Vi skal have en socialt retfærdig grøn omstilling. Og jeg nægter at se til, mens vores fælles velfærd bliver forringet hver eneste dag og de svageste efterladt på perronen.

 

MINE MÆRKESAGER:

• Alle sundhedsydelser skal være gratis – også psykologhjælp og tandlægebesøg.
• Flere ansatte i vuggestuerne, børnehaven og ældreplejen. Der skal være tid til omsorg.
• Flere krisecentre – ingen i nød skal møde en lukket dør.

Alle personer