Peder Hvelplund

“Der skal ske et brud med den liberalistiske vækstpolitik. Kombinationen af en rød og grøn dagsorden kan sikre et mere bæredygtigt samfund, både miljømæssigt og socialt. Vi vil et alternativ til den ulighedsskabende politik. Vi skal fordele arbejdet og sikre bedre forhold for de økonomisk dårligst stillede. Vi skal omstille til vedvarende energikilder som sol, vind og geotermi. Og lave et forbud mod skifergasudvinding. Dansk landbrug skal hjælpes ud af dødsspiralen gennem økologi, ekstensiv drift og fælleseje.”

 

Biografi

Født 8. september 1967. Uddannet pædagog.
Arbejder som opsøgende medarbejder, med psykisk syge misbrugere.

Alle personer
Ø
X