Pernille Skipper

“Jeg tror på en verden, hvor hensynet til fællesskabet står over hensynet til spekulanter og store virksomheders ønske om profit. Hvor vi sammen sørger for et sikkerhedsnet til alle, der bliver ramt af arbejdsløshed, sygdom eller social udsathed. Pengepungens størrelse må aldrig blive afgørende for, om man kan få hjælp.”

 

Pernille Skipper, født 10. juli 1984, gik ind i politik allerede som teenager, hvor hun oplevede, at samfundet og uddannelsessystemet ofte taber de dårligst stillede på gulvet. Først blev hun aktiv i elevråds- og anti-krigsarbejde, siden i Enhedslisten, hvor hun blev særligt optaget af retssikkerhed.

Hun er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i strafferet og menneskerettigheder, og mener, at det at sikre vores grundlæggende frihedsrettigheder hører til de vigtigste grundpiller i et demokratisk samfund. Hun overtog posten som politisk ordfører for Enhedslisten i maj 2016.

Pernille Skipper er født og opvokset i Aalborg, hvor hun tog sin studentereksamen. Hun flyttede til København for at læse jura og er blevet boende i byen siden.

CV

Folketinget 2011-
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg 2009-2014
Ansat hos Retten i Hillerød 2008-2011
Næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd 2006-2008
Næstformand for Studenterrådet på Københavns Universitet 2006-2007
Studentermedhjælper hos Center for Rets- og Politiforskning 2005-2006
Bestyrelsesmedlem i DGS, formand for DGS Nordjylland og elevrådsformand på Aalborghus Gymnasium 2000-2004
Uddannelse Cand. Jur. fra Københavns Universitet 2011 med speciale i menneskerettigheder og strafferet
Student fra Aalborghus Gymnasium 2003
10. klasse fra Østvendsyssels Ungdomsskole i 2000
Folkeskole på Gug Skole 1999

Alle personer

Enhedslisten arbejder hver dag på at trække dansk politik i en mere solidarisk retning. til det har vi brug for din hjælp.

Ø
X