Søren Søndergaard

“Jeg ønsker et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Men Danmark går i den modsatte retning. Derfor er der brug for at sige fra – også på valgdagen!”

Vi lever i et rigt samfund. Alligevel frygter mange for økonomien ved arbejdsløshed eller sygdom. Samtidig skovler de rigeste penge til sig. Uligheden vokser.
Statskassen er blevet et ta-selv-bord for kriminelle spekulanter. Store banker har fungeret som hvidvaskningscentraler for internationale forbrydersyndikater, mens almindelige mennesker påtvinges flere gebyrer og højere bidragssatser. Sådan burde det ikke være.

Derfor må vi ha’ en spekulationsfri statsbank, opdeling af de store banker, højere straf for økonomisk kriminalitet og en styrkelse af skattekontrollen.
Samfundets goder skal komme alle til gavn.

Mærkesager

  • En tryghedsreform! Ingen skal frygte økonomisk ruin, fordi de rammes af arbejdsløshed, sygdom eller nedslidning før pensionsalderen!
  • En klimalov! Skiftende regeringer har snakket nok, nu må der vedtages en samlet plan for grøn omstilling.
  • Tiltag mod kapitalistisk grådighed! Der skal sættes en stopper for banditter i habitter.

Biografi

Født: 16. august 1955
Fødested: Kyndby, Danmark
Forældre: Maskinmester Ernst Søndergaard og kontorassistent Birthe Søndergaard
Stilling: Metalarbejder, faglærer
Bopæl: Gladsaxe

1962-1972: Tjørnegårdsskolen, afsluttet med realeksamen
1972-1974: Gentofte Statsskole, afsluttet med HF-eksamen
1975-1983: Svejser og skibsbygger på B&W Skibsværft
1977-1978: Aftjent værnepligt ved Bornholms Værn, indvalgt i Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige.
1983-1988: Sekretær i Socialistisk Arbejderparti
1988-1994: Faglærer ved AMU-København
1994-2005: Folketingsmedlem for Enhedslisten, valgt i Københavns Amtskreds
1995-2005: Udpeget som medlem af OSCEs parlamentariske forsamling, hvor jeg bl.a. deltog i en lang række valgobservationer på Balkan, i Rusland og i USA.
1998-2005: Udpeget som medlem af Europarådets parlamentariske forsamling, hvor jeg bl.a. var rapportør vedrørende Albaniens medlemskab af Europarådet og særlig udsending vedrørende de politiske fanger i Azerbaijan.
2006-2007: Medlem af Gladsaxe Byråd som ét af Enhedslistens 3 medlemmer.
2007: Medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, hvor jeg afløste Ole Krarup.
2009: Genvalgt til EU-parlamentet med 107.429 personlige stemmer.
2014: Trak mig fra EU-parlamentet i februar og overlod pladsen til Rina Ronja Kari, som genvandt mandatet ved EU-parlamentsvalget den 25. maj 2014.
2014-: Folketingskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe-kredsen i Københavns Omegns Storkreds.

Alle personer
Ø
X