Søren Søndergaard

Skiftende regeringer har overført mere og mere magt til EU. Det betyder, at det danske demokrati er bastet og bundet. Finanspagten forhindrer os i at investere os ud af arbejdsløsheden. EU’s indre marked forhindrer os i at sætte en stopper for lange dyretransporter. Og EU-domstolen forbyder os at gribe effektivt ind overfor social dumping. For mig er svaret meget enkelt: Hvis valget står mellem at forsvare den almindelige befolkning og at efterleve EU’s diktater, så skal vi ALTID vælge det første.

Mærkesager

Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Over 50.000 er ramt af de dagpengeforringelser, som det tidligere VKO-flertal gennemførte. Mange har helt mistet retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Skam over de partier, som gennemførte den forringelse.

Men også skam over de partier, som i de sidste 4 år har stemt imod Enhedslistens forslag om at gøre skaden god igen.

Men hvorfor er der overhovedet arbejdsløshed? Der er jo masser af opgaver, som trænger til at blive udført og som kunne sikre bedre velfærd. Og hvorfor skal nogen gå ned med stress af for meget arbejde, mens andre må gå arbejdsløse. Lad os dog dele arbejdet!

Enhedslisten foreslår en grøn jobplan med investeringer i bl.a. kollektiv trafik og energirenovering, som kan spare en masse brændstof. Det er godt for økonomien, det er godt for klimaet og det er godt for beskæftigelsen.

Efter min mening er der brug for forandring. Det Danmark, du kender, skal gøres mere grønt og mere solidarisk!

Giv EU modstand

90% af EU’s lovgivning kommer aldrig gennem folketinget. Alligevel har skiftende regeringer overført mere og mere magt til EU. Det betyder, at det danske folkestyre er bastet og bundet.

Finanspagten forhindrer os i at investere os ud af arbejdsløsheden. EU’s indre marked gør det umuligt at sætte en stopper for farlige kemikalier eller lange dyretransporter. Og EU-domstolen forbyder os at gribe effektivt ind overfor social dumping.

For mig er løsningen meget enkel: Hvis valget står mellem at varetage den almindelige befolknings interesser eller at efterleve EU’s diktater, så vil jeg ALTID vælge det første.

 

Styrk den internationale solidaritet

Verden hænger sammen. Hvis udenlandske militærinvasioner, borgerkrige og hungersnød tvinger millioner på flugt, så kommer nogle af dem selvfølgelig til os. Det samme sker, hvis hele folk fratages deres rettigheder eller hvis deres repræsentanter forfølges, fængsles og tortureres.

Som et af verdens rigeste lande skal Danmark selvfølgelig hjælpe folk, der er på flugt. Man kan altid diskutere, hvor mange og hvordan, men vi må aldrig nogensinde igen komme i samme situation som i 1930’erne, hvor danske politikere afviste flygtninge på flugt fra nazi-Tyskland, men i stedet sendte dem tilbage til KZ-lejre og nazi-bødler.

Det allervigtigste er dog at ændre på de årsager, som tvinger folk til at flygte. Derfor må det internationale solidaritetsarbejde styrkes. Hvad enten det er med arbejdergrupper, som kæmper for anstændige vilkår, eller det er med den kurdiske befolknings kamp for demokrati og menneskerettigheder.

Biografi

Født: 16. august 1955
Fødested: Kyndby, Danmark
Forældre: Maskinmester Ernst Søndergaard og kontorassistent Birthe Søndergaard
Stilling: Metalarbejder, faglærer
Bopæl: Gladsaxe

1962-1972: Tjørnegårdsskolen, afsluttet med realeksamen
1972-1974: Gentofte Statsskole, afsluttet med HF-eksamen
1975-1983: Svejser og skibsbygger på B&W Skibsværft
1977-1978: Aftjent værnepligt ved Bornholms Værn, indvalgt i Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige.
1983-1988: Sekretær i Socialistisk Arbejderparti
1988-1994: Faglærer ved AMU-København
1994-2005: Folketingsmedlem for Enhedslisten, valgt i Københavns Amtskreds
1995-2005: Udpeget som medlem af OSCEs parlamentariske forsamling, hvor jeg bl.a. deltog i en lang række valgobservationer på Balkan, i Rusland og i USA.
1998-2005: Udpeget som medlem af Europarådets parlamentariske forsamling, hvor jeg bl.a. var rapportør vedrørende Albaniens medlemskab af Europarådet og særlig udsending vedrørende de politiske fanger i Azerbaijan.
2006-2007: Medlem af Gladsaxe Byråd som ét af Enhedslistens 3 medlemmer.
2007: Medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, hvor jeg afløste Ole Krarup.
2009: Genvalgt til EU-parlamentet med 107.429 personlige stemmer.
2014: Trak mig fra EU-parlamentet i februar og overlod pladsen til Rina Ronja Kari, som genvandt mandatet ved EU-parlamentsvalget den 25. maj 2014.
2014-: Folketingskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe-kredsen i Københavns Omegns Storkreds.

 

Alle personer