Stine Brix

Uanset hvilke regering, Danmark får efter valget, er der brug for en stærk social stemme i Folketinget. Derfor stiller jeg op for Enhedslisten. Krisen har især ramt de danskere, som i forvejen har mindst at leve for og mindst uddannelse. Samtidigt er banker og spekulanter blevet strøget med hårene med bankpakker og billige DONG-aktier. Jeg går til valg på et socialt retfærdigt Danmark. Enhedslisten vil styrke vores velfærd og vores fællesskab. Fordi fællesskab fungerer.

Jeg er medlem af Folketinget for Enhedslisten i Nordjyllands Storkreds siden 2011. Jeg er gruppeformand og ordfører for sundhed, psykiatri, handicap, it og erhverv.

Jeg har lavet politisk arbejde i mange forskellige sammenhænge – først i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Her var det især kampen for lavere klassekvotienter, som jeg var en del af, da jeg kørte hele landet rundt for at få flere gymnasieelever med. Siden har jeg været med i studenterpolitik, lokalpolitik imod bandevold på Nørrebro og asylpolitisk arbejde i organisationen Kirkeasyl, som støttede de irakiske asylansøgere, der søgte tilflugt i Brorsons Kirken i 2009.

I dag er det i Folketinget, som jeg bruger til at gøre Danmark en smule mere retfærdigt, mere solidarisk og mere grønt. Jeg har blandt andet været med til at sikre, at det nu er muligt at oprette fixerum til stofmisbrugere, så færre stofmisbrugere dør af en overdosis. Jeg har også fået små, men vigtige forbedringer igennem, som betyder, at tandlægeregningen for folk med tandsygdomme bliver betalt af fællesskabet.

En stor del af mit arbejde i Folketinget har desværre mest handlet om at kæmpe for en anden politisk kurs i Danmark. Både højrefløjen og SR-regeringen har systematisk forringet levevilkårene for arbejdsløse og syge. Samtidigt har de højtlønnede fået skattelettelser og bagmændene bag krisen er blevet belønnet med billige DONG-aktier og bankpakke på bankpakke.

Der er en enormt behov for en mere retfærdig og social genopbygning af Danmark efter krisen. Den opgave vil jeg gerne påtage mig. Og derfor stiller jeg op igen for Enhedslisten til Folketinget.

Født 3. april 1982 på Glostrup Hospital.

Biografi

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Enhedslisten i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Aalborg Østkredsen fra 2010.
Kandidat for Enhedslisten i Aabenraakredsen fra 2009 til 2010.

Parlamentarisk karriere

Sundheds- og forebyggelsesordfører, psykiatriordfører, handicapordfører og it-ordfører fra 2011.
Desuden erhvervsordfører 2013.

Uddannelse og erhverv

Medicinstudiet, Københavns Universitet, fra 2006.
Samfundsfaglig basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter, fra 2003 til 2005.
Gymnasiet, Albertslund Amtsgymnasium, fra 1998 til 2001.
Folkeskole, Teglmoseskolen, Albertslund, fra 1988 til 1998.

Kampagne- og kommunikationsmedarbejder, Enhedslisten, fra 2010 til 2011.
Journalist, Universitetsavisen, fra 2007 til 2010.
Sygeplejevikar, Bispebjerg Akutmodtageafsnit, FADLs vagtbureau, fra 2007 til 2008.
Plejehjemsassistent, Plejehjemmet Engskrænten, Rødovre, fra 2002 til 2005.

Tillidshverv

Medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2001-2002. Medlem af Genstart Danmarks ledelse 2006. Talsperson for Kirkeasyl 2009. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse fra 2009.

Publikationer

Har skrevet »Mobbet gennem hele 1. g« i antologien »Rivaler og Syndebukke«, Systime, 2001, »Velfærdskampen« i antologien »Brudflader – Økonomi og samfund 2008«, Frydenlund, 2007, og »Sejre og nederlag « i antologien »Kirkeasyl – en kamp for ophold«, Frydenlund, 2011.

Alle personer