Arbejdsmarked

Ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet – også for dem, der er så uheldige at blive syge eller miste arbejdet – er en forudsætning for et retfærdigt samfund.

Ordentlige vilkår og tryghed for syge og arbejdsløse

Syge og arbejdsløse skal have en tryg økonomi, så arbejdsgiverne ikke kan bruge frygt til at gennemtvinge ringere løn- og arbejdsvilkår. Vi foreslår, at ingen skal miste dagpengene under sygdom eller uden at være blevet tilbudt job eller uddannelse. Det skal være nemmere at genoptjene dagpengeretten, og at det skal være slut med meningsløs aktivering. Vi vil sikre at de mange på kontanthjælp, der er for syge til at arbejde, igen kan få førtidspension.

Bedre kontrol med arbejdsvilkår

Arbejdstilsynet skal styrkes, og vi skal sikre, at alt arbejde udføres på danske løn- og ansættelsesvilkår. Problemet er ikke de udenlandske arbejdere, men arbejdsgivernes grådighed, som vi ser komme til udtryk i skandalesager i bl.a. restaurationsbranchen og senest med udnyttelse af ukrainske flygtninge. Derfor vil vi indføre kædeansvar, hvor øverste chef har ansvar for, at alle firmaer længere nede i kæden også overholder reglerne.

Vi skal sikre arbejde til alle

Dårligere dagpenge og kontanthjælp tryller ikke flere job frem. Vi skal aktivt skabe job gennem den grønne omstilling. Der er et enormt potentiale i fremtidens grønne jobs, som vi skal skabe de bedst mulige forhold for lønmodtagerne for at kunne betjene med efteruddannelse og stærkere grønne profiler for de unge under uddannelse. Jobs skal også skabes ved at ansætte de pædagoger, hjemmehjælpere og andre, som vores offentlige sektor mangler. Vi skal skabe attraktive arbejdspladser hvor der er ret til 30 timers arbejdsuge og uddannelse med jobrotation.

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer