Arbejdsmarked

Ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet – også for dem, der er så uheldige at miste arbejdet – er en forudsætning for et retfærdigt samfund.

Vi skal sikre arbejde til alle

Dårligere dagpenge og kontanthjælp tryller ikke flere job frem. Vi skal aktivt skabe dem via grønne tiltag og ved at ansætte de pædagoger, hjemmehjælpere og andre, som vores offentlige sektor mangler. Og så skal vi dele arbejdet. Det er urimeligt, at nogle desperat mangler arbejde, mens andre får stress af for meget arbejde. Det kan vi afhjælpe via ret til 30 timers arbejdsuge og uddannelse med jobrotation.

Ordentlige vilkår for arbejdsløse

Arbejdsløse skal have en tryg økonomi, så arbejdsgiverne ikke kan bruge frygt til at gennemtvinge ringere løn- og arbejdsvilkår. Vi foreslår, at ingen skal miste dagpengene uden at være blevet tilbudt job eller uddannelse, at det skal være nemmere at genoptjene dagpengeretten, og at det skal være slut med meningsløs aktivering. Og vi vil ændre reformen fra 2013, så de mange på kontanthjælp, der er for syge til at arbejde, igen kan få førtidspension.

Bedre kontrol med arbejdsvilkår

Arbejdstilsynet skal være bedre i Danmark og vi skal sikre, at alt arbejde udføres på danske løn- og ansættelsesvilkår. Problemet er ikke de udenlandske arbejdere, men arbejdsgivernes grådighed, som vi så det hos Ryanair. Derfor vil vi indføre kædeansvar, hvor øverste chef har ansvar for, at alle firmaer længere nede i kæden også overholder reglerne.

Alle politikområder