EU

Enhedslisten ønsker et internationalt samarbejde, der tager hensyn til mennesker og miljø. EU er i for høj grad styret af en målsætning om at understøtte de multinationale selskaber og markedskapitalismen.

Mennesker før marked

EU prioriterer det frie marked højere end sundhed, miljø og velfærd. Enhedslisten prioriterer derimod mennesker og natur højest. Derfor arbejder vi for et brud med EU’s indre marked og for, at hvert EU-land skal have ret til at gå foran og vedtage bedre regler end EU’s. Eksempelvis skal Danmark kunne forbyde hormonforstyrrende stoffer i legetøj eller tage effektive initiativer imod social dumping – uanset hvad EU mener.

Demokratiet skal være tæt på

For mange mennesker er EU elitært, lukket og geografisk fjernt. Storbritanniens udmeldelse af unionen er en reaktion på dette. Enhedslisten ønsker i stedet et nært demokrati, hvor man som borger aktivt kan påvirke de beslutninger, der har indflydelse på ens egen hverdag. Det kræver mere magt til nationale parlamenter og mindre magt til EU’s embedsmænd og virksomhedernes lobbyister.

Vi skal samarbejde internationalt

Verden er større end EU. Men verden er også blevet mindre, og internationalt samarbejde er derfor afgørende for at løse de grænseoverskridende problemer. Enhedslisten vil bruge et sådant samarbejde til at fremme demokrati, velfærd og solidaritet på verdensplan. Vi vil gøre op med multinationale virksomheders udbytning af mennesker og med de magthavere og det EU, der støtter dem.

Alle politikområder