Forsvar og internationalt

Udviklings- og forsvarspolitikken skal understøtte menneskerettigheder, demokrati og større økonomisk lighed på globalt plan.

Nej til global ulighed

De 8 rigeste mennesker ejer nu tilsammen lige så meget som den fattigste halvdel (3,6 mia. mennesker) af jordens befolkning. Så ekstrem ulighed medfører krige og konflikter verden over. Derfor skal udviklingsbistanden øges til 1 procent og på sigt 1,5 procent af BNP. Vi skal bruge den til at bekæmpe fattigdom og fremme demokrati – ikke til at understøtte militære operationer.

Ja til international ret og menneskerettigheder

Menneskerettigheder og international ret skal overholdes, også i krigstid. Derfor skal tortur og henrettelser frem i lyset, og Danmark skal tage ansvar for, hvad der sker med fanger taget under dansk ledede missioner. Multinationale selskaber skal betale skat, også i udviklingslande, hvor de snyder befolkningerne for milliarder hvert år. Det kræver skrappere regler og åbenhed om regnskaber.

Konfliktløsning frem for oprustning

Demokrati kan ikke indføres med bomber. Derfor gik Enhedslisten imod købet af dyre kampfly. Vi vil hellere bruge ressourcer på velfærd herhjemme – og på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden. Vi ønsker ikke angrebshære forankret i NATO eller EU, men vil hellere styrke samarbejdet med FN samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Læs Enhedslistens program om FN, fredsarbejde og konfliktløsning

Alle politikområder