Forsvar og internationalt

Verden står over for store udfordringer. Den globale ulighed stiger, krige og konflikter sender mennesker på flugt, mens klimaforandringerne allerede er i gang med at ændre kloden.

Nej til global ulighed

De 8 rigeste mennesker ejer nu tilsammen lige så meget som den fattigste halvdel af jordens befolkning. Så ekstrem ulighed medfører krige og konflikter verden over. Derfor skal udviklingsbistanden øges til 1 procent og på sigt 1,5 procent af BNP. Vi skal bruge den til at bekæmpe fattigdom og fremme demokrati, fred og en bæredygtig udvikling – ikke til at understøtte militære operationer.

Ja til international ret og menneskerettigheder

Menneskerettigheder og international ret skal ikke blot overholdes, men understøttes – også i krigstid. Derfor skal tortur og henrettelser frem i lyset, og Danmark skal tage ansvar for, hvad der sker med fanger taget under dansk ledede missioner. Multinationale selskaber skal betale skat, også i udviklingslande, hvor de snyder befolkningerne for milliarder hvert år. Det kræver skrappere regler og åbenhed om regnskaber.

Konfliktløsning frem for oprustning

Dansk sikkerhedspolitik har i mange år været præget af forfejlede krige i Afghanistan, Irak og Libyen. Demokrati og menneskerettigheder kan ikke indføres med bomber. Derfor er Enhedslisten imod købet af dyre kampfly. Vi vil hellere bruge ressourcer på velfærd herhjemme – og på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden. Vi ønsker ikke angrebshære forankret i NATO eller EU, men vil styrke samarbejdet i FN samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Danmark bør være foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt.

Forøgelse af udviklingsbistanden

De seneste år er den danske udviklingsbistand skåret ned og kanaliseret over i danske virksomheder, som nu er blandt de største modtagere af danske bistandsmidler. Det er helt skævt. Udviklingsbistand, der opbygger og stabiliserer lokalsamfund og giver familier indtægter og fremtidsmuligheder, er de bedste våben i kampen mod krig og flygtningestrømme. Derfor skal vi skrue op for udviklingsbistanden og øremærke hver en krone til bekæmpelse af ulighed og fattigdom – ikke lade pengene lande i virksomheders skød.

Alle politikområder