Forsvar og internationalt

Verden står over for store kriser og udfordringer. Krig og konflikter sender mennesker på flugt, og nu er der også krig i Europa. Klimaforandringerne buldrer derud af med oversvømmelser, skovbrande, og udtørrede floder. Og globalt set stiger kløften mellem verdens rige og fattige mennesker.

I Enhedslisten arbejder vi for en mere fredelig verden, grøn omstilling og mere lighed.

Global ulighed kan bekæmpes

De rigeste 10 pct. af verdens befolkning ejer 3/4 af den globale formue. Den fattigste halvdel af verdens befolkning ejer stort set intet. Denne koncentration af rigdom er ekstrem. Men uligheden er et udtryk for skæve politiske beslutninger. Vi kan gøre meget mere ved problemet, bl.a. gennem ordentlige skattesystemer og udviklingsbistand.
Enhedslisten arbejder for, at udviklingsbistanden øges til 1 pct. af BNP, og 1,5 pct. af BNP på sigt. Desuden ønsker vi skrappere internationale skatteregler og større åbenhed i multinationale selskabers regnskaber for at bekæmpe skatteunddragelse, som snyder udviklingslande for milliarder om året.

Vi mener også, at Danmark skal leve op til vores internationale klimaforpligtelser ved at øge klimabistanden til 5 mia. kr. om året, der skal lægges oveni den almindelige bistand.

Konfliktløsning frem for oprustning

Enhedslisten ønsker at styrke forebyggelse af krige og politiske løsninger på konflikter. Når det lykkes, bliver der både sparet menneskeliv, ødelæggelser og penge.
Dansk sikkerhedspolitik har i mange år været præget af villigheden til at sende tropper i krig. Det har ført til katastrofale krige i Afghanistan, Irak og Libyen. De risikofyldte militære bidrag begrundes ofte med behovet for at skabe fred, forebygge konflikter og kæmpe for vores værdier. Men den udfarende militarisme har gjort Danmark og verden mere usikker. Man kan ikke fremme demokrati og menneskerettigheder med bomber og missiler. Enhedslisten ønsker, at Danmark igen bliver et foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt. Vi skal bl.a. optrappe vores bidrag til FN’s multilaterale fredsarbejde.
Med Ruslands invasion af Ukraine står vi i en akut og frygtelig situation. Enhedslisten støtter donationen af våben, så ukrainerne kan forsvare deres land. Men vi er også meget opmærksomme på, at der skal lægges et politisk pres for at få Rusland til at trække sig. Her er det afgørende for både klima og sikkerhed, at Europa og Danmark opnår energiuafhængighed af russisk olie og gas.
Vi ønsker ikke en endeløs militær oprustning til 2 pct. af BNP eller mere. Det er for mange milliarder at bruge på våben og militær på bekostning af grøn omstilling og velfærd. Det gør os heller ikke mere sikre. Enhedslisten ønsker desuden en gensidig og forpligtende atomnedrustning.

International ret og menneskerettigheder

Menneskerettighederne og international lov skal overholdes og beskyttes. Det gælder både i og uden for krigstid. Det betyder, at Danmark ikke skal deltage i ulovlige krige som Irakkrigen, og at vi skal overholde den internationale humanitære lovgivning (krigens regler), når Danmark sender danske tropper og krigsmateriel til udlandet. Enhedslisten har f.eks. arbejdet for ansvarlig behandling af fanger og imod brugen af tortur.

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer