Klima og energi

Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling. Det kræver, at vi omstiller alle sektorer – også landbruget og industrien. Vi skal udbygge massivt med vedvarende energi og gøre de grønne, klimarigtige valg nemme.

Reduktion af CO2 er en bunden opgave

Ifølge FN’s klimapanel har vi kun få år til skære ned på udledningen af CO2, hvis vi vil undgå temperaturstigninger på 2 grader, der vil have katastrofale følger for livet på jorden. Derfor er det en bunden opgave at reducere vores udledning af CO2 drastisk.
Det vil kræve en total grøn omstilling af hele vores samfund. Fra måden vi transporterer os på til hvordan vi driver landbrug. Alle former for fossile brændstoffer (kul, olie, skifergas mv.) skal udfases hurtigst muligt. Klimaloven siger 2050 – vi siger 2040.
Mange partier vil alene løse problemet med usikker fremtidsteknologi, som vi reelt ikke ved om virker. Det er den forkerte vej at gå. Klimakrisen kræver seriøse og ambitiøse løsninger, ikke satsen på usikker teknologi. Derfor vil vi finde reelle reduktioner ved at omstille vores samfund til en grøn og bæredygtig fremtid.

De største forurenere skal betale

Vi er nødt til at passe på klimaet – og det er forureneren, der skal betale. Derfor har vi som støtteparti været med til at sikre markante grønne fremskridt mod en et mere bæredygtigt Danmark. Men vi er ikke i mål.
Vi vil have en høj, ensartet CO2-afgift for alle sektorer – også for landbruget og transporten. Samtidig vil vi annullere den ”rabat” som store forurenende virksomheder som Aalborg Portland har fået i den nye grønne skattereform.
Vi vil have forbud mod salg af nye fossilbiler fra 2025, have en massiv udbygning af vedvarende energi og så vil vi arbejde for at halvere den animalske produktion frem mod 2030. Alle skal bidrage for at indfri Danmarks ambitiøse klimamål – det gælder især dem, der forurener mest.
Du kan læse vores klimaudspil her: Gør valget til et klimavalg

En retfærdig grøn omstilling

Det er helt afgørende for Enhedslisten, at Danmark lever op til Parisaftalen. Derfor mener vi, at 2030-målet bør hæves til mindst 80%. Samtidig bør vi også tage ansvar for de udledninger, der knytter sig til vores forbrug og import af varer, såvel som international skibs- og luftfart. Derfor bør vi sætte et ambitiøst mål for cirkulær ressourceforbrug og for reduktion af de forbrugsbaserede udledninger.

Derudover skal Danmark tage sit historiske ansvar på sig som rigt land og skrue markant op for klimabistanden til de lande, der rammes allerhårdest af klimakrisen. Vi mener, at Danmark bør betale 5 milliarder kroner om året i klimabistand.

Nej tak til greenwashing

De store virksomheder har for længst opdaget, at ”bæredygtighed” sælger. Derfor pynter flere og flere virksomheder sig med lånte grønne fjer når de skal sælge deres produkter.
Det vil vi have stoppet og derfor har vi fremlagt et helt politisk udspil.
Læs vores udspil her: Tid til et opgør med greenwashing

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer