Klima og energi

Danmark skal gå foran i udviklingen af vindkraft og andre former for vedvarende energi . Det er både klimamæssigt og økonomisk en god forretning.

Reduktion af CO2 er en bunden opgave

Ifølge FN’s klimapanel har vi kun 25 år til skære ned på CO2, hvis vi vil undgå den temperaturstigning på 2 grader, der vil bringe klimaet helt ud af kontrol. Vi mener derfor, at det er en bunden opgave at reducere vores udledning af CO2 drastisk. Det forudsætter, at brugen af alle former for fossile brændstoffer (kul, olie, skifergas mv.) udfases. Energiaftalen siger 2050 – vi siger 2040.

Mere vedvarende energi

Vi skal gå forrest i udviklingen af vedvarende energikilder. Det vil vinde arbejdspladser for Danmark og en fremtid for verden, når vi viser, at det er muligt at opbygge et velfærdssamfund uden at belaste klimaet. Vi vil satse på vind, sol, geotermik og bølgekraft, som er ægte vedvarende energikilder. Derimod siger vi nej til biomasse (halm, træpiller, bioethanol mv.), da den fortsat vil medføre udledning af CO2.

Det skal koste at forurene

Vi er nødt til at passe på klimaet. Ergo må vi leve med, at energibesparelse og solceller betyder, at vi får færre energiafgifter i statskassen. Og vi må kræve, at det koster at forurene. Derfor vil vi ikke lempe energiafgifterne for virksomhederne (små virksomheder, for hvem afgifterne er et reelt problem, skal dog kunne søge om fritagelse, mod at staten får del i deres overskud). For husholdninger skal basisforbrug være afgiftsfrit, mens overforbrug skal koste.

Alle politikområder