Natur, miljø og fødevarer

En ambitiøs naturpolitik

Naturkrisen buldrer af sted. Enhedslistens svar er, at vi skal give naturen plads. Vi skal ikke pumpe bacon og korn ud af hver eneste stykke landområde. Vi skal ikke gennemtrawle havbunden for at hive hver eneste fisk op. Vi skal i stedet udpege områder, hvor naturen har førsteret, kan udvikle sig frit og blive vild. Aktuelt er dansk natur fortrængt til små pletter i landskabet, og mange dyr er truet af udryddelse. Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre arternes levesteder ved eksempelvis at lade skovarealer være urørte og stille skrappere miljøkrav til landbrug og industri. Læs meget mere om Enhedslistens ambitiøse naturplan.

Bæredygtigt landbrug og fiskeri

Landbrug og fiskeri er i dag en samfundsmæssig underskudsforretning. Ødelagt natur, forurenet drikkevand, multiresistente bakterier og stor gæld følger nemlig i kølvandet på konventionelt landbrug og fiskeri. Det kan vi ikke leve med. Derfor er vi nødt til at fiske med omtanke og omlægge landbruget til økologi, så det kan sameksistere med naturen. At satse på økologiske fødevarer af høj kvalitet kan samtidig øge beskæftigelsen i landbrugssektoren markant.

Anstændig dyrevelfærd

Vi kræver dyrevelfærd for både kæledyr, forsøgsdyr og landbrugsdyr. Derfor vil vi forbyde avl af pelsdyr og forsøgsdyr til ikke-medicinske formål, vi vil styrke politiets dyreværnsenheder, afskaffe den unuancerede hundelov og forlange, at landbruget behandler grise, køer og høns ordentligt. Helt overordnet mener vi, at alle dyr skal have lov til at udfolde deres naturlige instinkter og eksempelvis kunne rode i jorden eller bevæge sig udenfor.

Læs mere mere om Enhedslistens dyrevelfærdspolitik.

 

Læs mere om Enhedslistens holdning til:

Drikkevand og pesticider

Energipolitik

Klima

Klimatilpasning

Luftforurening

Planlægning

Uønskede kemikalier

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer