Natur, miljø og fødevarer

Vi har kun én jordklode, og den skal holde til mange generationer endnu. Derfor skal vores produktion tage hensyn til både natur, dyr og mennesker.

En ambitiøs naturpolitik

Naturen dækker vores basale behov for mad, vand og medicin. Hvis vi vil sikre vores velfærd, velstand og i sidste ende overlevelse som art, er vi altså nødt til først at sikre økosystemerne. Aktuelt er dansk natur fortrængt til små pletter i landskabet, og mange dyr er truet af udryddelse. Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre arternes levesteder ved eksempelvis at lade skovarealer være urørte og stille skrappere miljøkrav til landbrug og industri. Læs også Enhedslistens forslag: Fem veje til en rigere og vildere natur i Danmark.

Bæredygtigt landbrug og fiskeri

Landbrug og fiskeri er i dag en samfundsmæssig underskudsforretning. Ødelagt natur, forurenet drikkevand, multiresistente bakterier og stor gæld følger nemlig i kølvandet på konventionelt landbrug og fiskeri. Det kan vi ikke leve med. Derfor er vi nødt til at fiske med omtanke og omlægge landbruget til økologi, så det kan sameksistere med naturen. At satse på økologiske fødevarer af høj kvalitet kan samtidig øge beskæftigelsen i landbrugssektoren markant.

Anstændig dyrevelfærd

Vi kræver dyrevelfærd for både kæledyr, forsøgsdyr og landbrugsdyr. Derfor vil vi forbyde avl af pelsdyr og forsøgsdyr til ikke-medicinske formål, vi vil styrke politiets dyreværnsenheder, afskaffe den unuancerede hundelov og forlange, at landbruget behandler grise, køer og høns ordentligt. Helt overordnet mener vi, at alle dyr skal have lov til at udfolde deres naturlige instinkter og eksempelvis kunne rode i jorden eller bevæge sig udenfor.

 

Læs mere om Enhedslistens holdning til:

Drikkevand og pesticider

Energipolitik

Klima

Klimatilpasning

Luftforurening

Planlægning

Uønskede kemikalier

Alle politikområder