Retspolitik

Alle borgere skal kunne leve og færdes trygt. At blive beskyttet mod overgreb fra staten eller andre borgere er en grundlæggende rettighed.

Kriminalitet skal forebygges

Man bliver mere, ikke mindre, kriminel af at sidde i fængsel. Derfor skal fængselsvæsnet ændres, så indsatte kan arbejde og uddanne sig og blive klar til en lovlydig tilværelse. Helst skal vi helt undgå, at folk bliver kriminelle. Det kræver, at vi bekæmper økonomisk ulighed og sociale problemer, der ofte ligger bagved.

Bedre retssikkerhed for almindelige mennesker

Mange borgere oplever, at de bliver krænket i mødet med kommunen, statsamtet eller staten. Vi vil derfor styrke borgernes retsstilling over for det offentlige eksempelvis via gratis retshjælp. Vi vil også modarbejde registrering og overvågning af borgerne og til gengæld sikre ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og åbenhed om politikernes arbejde.

Indsats mod banditter i habitter

Der er brug for at styrke indsatsen over for grovere økonomisk kriminalitet. Enhedslisten har været med til at sikre karantæne til konkursryttere og hårdere straffe for insiderhandel og kursmanipulation – for lige præcis i forhold til økonomisk kriminalitet virker højere straffe faktisk præventivt. Men der er også brug for, at bagmandspolitiet og SKAT får flere ressourcer.

Alle politikområder