Retspolitik

Alle borgere skal kunne leve og færdes trygt. At blive beskyttet mod overgreb fra staten eller andre borgere skal være en grundlæggende rettighed.

Kriminalitet skal forebygges

Vi vil gerne undgå, at folk bliver kriminelle. Det kræver, at vi bekæmper økonomisk ulighed og de sociale problemer, der ofte ligger bag. Man bliver ofte mere, ikke mindre, kriminel af at være i fængsel, og strengere straffe får i mange tilfælde ikke mennesker til at holde op med at begå kriminalitet. På alle relevante områder skal samfundstjeneste fremmes som alternativ til fængselsstraf, ligesom det skal overvejes, om straf i højere grad kan afsones via elektronisk fodlænke i stedet for i fængsel.

Vi er som samfund interesserede i, at indsatte i fængslerne ikke begår ny kriminalitet, når de har udstået deres straf. Det er i den forbindelse vigtigt, at indsatte ikke mister følingen med livet uden for fængselsmurene. Derfor skal indsattes mulighed for udgang styrkes, så de bedre kan holde kontakt med familien og få bedre adgang til at arbejde og uddanne sig.

Bedre retssikkerhed for alle

Mange borgere oplever, at de bliver krænket i mødet med offentlige myndigheder. Vi vil derfor styrke borgernes retsstilling over for det offentlige eksempelvis via gratis retshjælp. Vi vil også modarbejde registrering og overvågning af borgerne og til gengæld sikre ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og åbenhed om politikernes og myndighedernes arbejde. Ligesom vi vil værne om menneskerettighederne.

Indsats mod banditter i habitter

Der er brug for at styrke indsatsen over for grovere økonomisk kriminalitet. Enhedslisten har været med til at sikre karantæne til konkursryttere og hårdere straffe for insiderhandel og kursmanipulation – for lige præcis i forhold til økonomisk kriminalitet virker højere straffe faktisk præventivt. Men der er også brug for, at bagmandspolitiet og skattemyndighederne får flere ressourcer.

Alle politikområder