Socialpolitik

Vi skal værne om den velfærdsstat, som generationer har opbygget med sociale rettigheder og indkomster, der er til at leve af.

Ægte socialpolitik skal afskaffe fattigdom

Reformer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp har gjort børn og voksne fattige ud fra myten om, at økonomisk incitament tryller syge raske og arbejdsløse i job. Det er beskæftigelsespolitik med enøjet fokus på at piske folk til at arbejde. Vi vil have socialpolitik med blik for livskvalitet tilbage. Det kræver ydelser, der er til at leve af, så det ikke fører til social katastrofe at blive syg eller miste jobbet.

Vi skal investere – ikke skære i velfærd

I et rigt land som Danmark kan vi afskaffe fattigdom, hvis vi fordeler goderne bedre og investerer i vores fælles velfærd. Vi ønsker et stærkt velfærdssamfund, fordi det er mere socialt retfærdigt – og fordi det skaber en sund økonomi. Det er velfærdstaten, der har givet os lav arbejdsløshed og kriminalitet, men høj velstand og tryghed. Dét skal vi udvikle og værne om, ikke spare væk.

Nej til almisser, ja til rettigheder

Sociale ydelser skal være en ret for alle, ikke en almisse, som man skal være særligt ydmyg og taknemmelig for at få. Det må aldrig blive en skam at behøve hjælp fra det offentlige. Vi bidrager jo alle til fællesskabet på hver vores måde. Og vi kan alle få særligt brug for det, hvis vi eksempelvis får et barn med handikap eller mister jobbet.

Alle politikområder