Sundhed og psykiatri

Danmark skal have et stærkt offentligt sygehusvæsen med god, gratis og lige adgang til sundhed. Også når sygdommen sidder i sindet.

Et stærkt, offentligt sundhedsvæsen

Alle skal have adgang til god og gratis dokumenteret behandling, også hvad tandpleje og psykologhjælp angår. USA er et godt eksempel på, at private sygehuse og sundhedsforsikringer er en dårlig løsning for størstedelen af befolkningen. Og ser man på de faktiske udgifter til behandlinger, er de private hospitaler dyrere i drift end de offentlige.

Fokus på forebyggelse

For Enhedslisten handler sundhed ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom. Det kræver fokus på sociale faktorer. For det er de socialt dårligst stillede, der fører i statistikken over for tidlig død og høj sygelighed. Usikker økonomi, en stresset hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen er i høj grad ind medvirkende. Her skal vi sætte ind.

Mere demokrati giver bedre behandling

Vi tror ikke på, at man får bedre sygehuse ved at skære et vist antal procent i regionernes budgetter. Til gengæld ved vi, at demokrati kan effektivisere sundhedsvæsnet, når hospitalerne lytter til de ansattes erfaringer og til sine patienter. Det skal vi udnytte. Og så skal vi luge ud i den tvang, som er alt andet end demokratisk og desværre udbredt i psykiatrien.

Læs Enhedslistens sundhedspolitiske program

Læs Enhedslistens psykiatripolitiske program

Alle politikområder