Uddannelse og forskning

Fri forskning og lige adgang til videregående uddannelser er afgørende for demokratiet. Derfor skal de økonomiske og politiske rammer være i orden.

Gratis og gode uddannelser skal skabe lighed

Vi ønsker et lige samfund, hvor alle kan uddanne sig uanset økonomisk baggrund eller handicap. Derfor vil vi holde brugerbetaling væk fra de videregående uddannelser og sikre ordentlig SU. Og vi vil sørge for, at undervisere og uddannelsesinstitutioner er rustet til at tage imod elever med særlige behov.

Plads til forskellighed i uddannelsessystemet

Et uddannelsessystem for alle skal være fleksibelt, så man kan studere på forskellige tidspunkter i livet eller på nedsat kraft, hvis man har et handikap. Vi tager derfor afstand fra de reformer, der tvinger unge igennem uddannelser på lyntid – især unge, der ikke har forældrefinansiering at falde tilbage på.

Fri forskning og demokratiske uddannelser

Vi ser i stigende grad, at universiteternes detailstyres, og at deres bestyrelser overtages af erhvervsfolk. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer muligheden for at bedrive fri og kritisk forskning – også når resultaterne går imod erhvervslivets interesser. Det kræver, at også fagforeninger, frivillige organisationer, studerende og undervisere får medbestemmelse. Og at vi etablerer uafhængige nævn til at vurdere den offentlige forskning, der sponsoreres af private.

Alle politikområder