Udlændinge og integration

Vi skal beskytte mennesker på flugt

Krig, ekstrem global ulighed og miljøkatastrofer har sendt millioner på flugt. Aldrig har der været så mange på flugt og aldrig har Danmark taget imod så få flygtninge som vi gør i disse år. Ingen af dem flygter for sjov. Selvfølgelig kan Danmark ikke tage imod alle, men lige nu løfter landene i Sydeuropa en urimelig stor del af opgaven. Derfor ønsker vi en mere solidarisk fordeling af flygtninge. Og vi kræver, at de flygtninge, der kommer hertil, mødes med respekt og retssikkerhed og vi vil ikke acceptere forsøg på at eksportere flygtninge til modtagecentre i tredjelande såsom Rwanda Som krigsførende nation har Danmark både plads, råd og pligt til at tage vores del af ansvaret for verdens flygtninge.

Stop tilbagesendelser til krig

Da udlændingelovens §7.3 blev indført i 2015 advarede Enhedslisten om at konsekvensen ville blive præcis den vi ser i dag – nemlig af flygtninge fra eksempelvis Syrien får frataget deres opholdstilladelser fordi der er sket en lille bitte forbedring af forholdene i Syrien, selvom de stadig er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige. Det samme gør sig gældende for afghanere som risikere at blive sendt tilbage til Talibans regime. Der er mennesker der nu flygter fra Danmark til andre europæiske lande hvor de får asyl, fordi man ikke mener at man kan sende dem tilbage til Danmark, da det er for farligt – det kan simpelthen ikke være rigtigt. Enhedslisten kæmper for at få § 7.3 ophævet, så det ikke skal være usikkert at søge beskyttelse i Danmark.

Permanent ophold og Statsborgerskab er en forudsætning for vellykket integration

Et flertal i folketinget har de sidste årtier strammet reglerne for permanent ophold og for at opnå indfødsret til et niveau der i dag gør at unge født og opvokset i Danmark skal fravælge at tage en uddannelse for at kunne leve op til de strenge krav til permanent ophold. Enhedslisten mener at det skal være lettere at få permanent ophold og at uddannelse skal tælle med i det beskæftigelseskrav der stilles. Tildelingen af statsborgerskab skal, især for børn og unge, der har haft størstedelen af deres liv i Danmark, gøres væsentligt lettere.

Fattigdom fremmer ikke integration

Enhedslisten tager afstand fra retorikken om, at man kun kan være dansk, hvis man spiser svinekød og har mindst tre danske generationer bag sig. Dansk er man, hvis man føler sig som en del af det danske samfund. På det punkt skader den særligt lave integrationsydelse integrationen. For fattigdom afskærer folk fra at deltage i foreningslivet, i børnefødselsdage, i kulturen – altså netop fra at blive en del af samfundet.

Alle politikområder
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer