Asta Kofod

DET ER NU DET GÆLDER!
Naturen og biodiversiteten lider, og det er ikke sikkert, at EU formår at efterleve FN’s biodiversitetssaftale. Det er ikke godt nok. Enhedslisten ønsker, at mindst 30 pct. af EU’s land- og havområder skal være beskyttet natur i 2030.

“Vi skal kunne give vores klode videre til næste generation med god samvittighed. Det kræver klimahandling, velfærd og ligestilling”

I Enhedslisten ønsker vi bedre velfærd og mere grøn omstilling. Men det kræver at budgetloven afskaffes, så vi har mulighed for at bruge pengene til gavn for os alle sammen.

Kvinder og LGBT+-personers menneskerettigheder angribes over hele Europa. I Enhedslisten foreslår vi, at retten til fri abort og LGBT+-personers rettigheder skrives ind i EU’s Charter for at sikre grundlæggende rettigheder for alle.

Mine mærkesager

  • Forpligtende natur- og biodiversitetsmål i EU
  • Stop de EU-dikterede besparelser på velfærden
  • Afskaf budgetloven og skattely
Scroll to Top