Ret til en grøn fremtid

Klimakrisen truer med at frarøve kommende generationer en sikker fremtid på jordkloden. Hvis vi ikke forhindrer klimaforandringerne i at løbe løbsk, så ser ungdommen frem imod en verden, som bliver flået fra hinanden af flygtningestrømme, ulighed, sult og naturkatastrofer. Vi kan ikke tillade, at det økonomiske system ødelægger kloden for verdens unge for at gøre en lille ultrarig elite endnu rigere.

Det er ungdommen, som har løsningerne på de gigantiske problemer, som vi står overfor. Det er dem, der går på gaden og går forrest i kampen for klimaet, den grønne omstilling, grøn transport, mere natur og nye grønne arbejds- og omgangsformer.

Enhedslisten står skulder ved skulder med ungdommen i kampen for en grøn planet. Alle unge har ret til en bæredygtig fremtid, som de kan udfolde sig i og gøre til deres egen. Vi skal sikre de unge de bedste rammer for at kæmpe videre for klodens fremtid.

Det kan blive til virkelighed, hvis vi starter med:

 

1. GRØNNE UDDANNELSER
Vi skal vide mere om klimakrisens udfordringer og løsninger, og vi skal have flere grønne kompetencer, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Derfor skal hele uddannelsessystemet gøres grønt. Klima skal på skoleskemaet i folkeskolen, og der skal laves en grøn opdatering af alle uddannelser i Danmark – både erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Klimaperspektivet skal ind i alle fag og alle fremtidige professioner. Vi skal uddanne til at reparere og genbruge. Til at bygge vindmøller i stedet for boreplatforme.

Enhedslisten vil lave en grøn arbejdsgruppe med alle aktører i uddannelsesverdenen, også elev- og studenterbevægelsen, som skal revidere uddannelserne og komme med nye forslag. Arbejdsgruppens arbejde understøttes til at starte med af en pulje på 500 mio. kr. til at igangsætte initiativer.

 

2. BILLIGERE OFFENTLIG TRANSPORT FOR UNGE

Unge er storforbrugere af klimavenlige transportformer som cykel og kollektiv transport. Men transportudgifter er en tung post i unges budget – særligt hvis man bor uden for de store byer og skal rejse langt til uddannelse og venner. Det skal være nemmere at transportere sig grønt som ung.

Enhedslisten vil derfor sætte ungdomskortet ned til halv pris og samtidig sikre, at flere ikke-SU-berettigede unge også kan få adgang til kortet, så det bliver halvt så dyrt at rejse klimavenligt, og så mange flere unge vælger toget og bussen.

 

3. FORBUD MOD FOSSILBILER
Benzinbiler og anden fossil transport fylder stadig voldsomt i samfundet. Det er ikke nok at udvide de klimavenlige transportformer, hvis vi skal overlade en bæredygtig klode til fremtidens generationer. Benzin- og dieselbilernes udledninger koster hvert år mange hundrede liv og står for godt en tredjedel af Danmarks udledning af drivhusgasser. Imens bruges der milliarder på flere motorveje og asfalt, som kunne være brugt på den grønne omstilling.

Enhedslisten vil have et stop for salg af nyproducerede fossil- og hybridbiler allerede i 2025 og krav om, at alle nye offentlige busser skal være CO2-neutrale fra 2025

 

4. LÅN VÆRKTØJ, CYKLER OG FRITIDSGREJ PÅ BIBLIOTEKET
Vi skal blive langt bedre til at deles om tingene. For hinandens og for klimaets skyld. Der er ingen grund til, at alle skal bruge penge på en ny boremaskine, fiskegrej eller en hundedyr ladcykel, og der er ingen grund til, at vi smider dyrt tøj ud, fordi vi får lyst til noget andet. Vores biblioteker er en lille diamant i vores velfærdssamfund, som giver alle gratis adgang til viden og læseoplevelser. Den diamant skal vokse, så vi bliver endnu bedre til at dele goderne. Det vil gavne vores klima og fællesskab, og det vil give flere muligheder til alle, der ikke har pengene til at købe det hele selv.

Enhedslisten vil give ekstra tilskud til kommuner, der vil afprøve udvidede låneordninger og byttecentraler, så man kan låne meget andet end bare bøger – for eksempel værktøj, festtøj, køkkenudstyr, ladcykler og fritidsredskaber.

Tilbage til forsiden