Ret til en tryg økonomi

Penge er ikke alt. Men en tryg økonomi betyder alligevel alverden. Unges økonomiske baggrund og forældres uddannelsesniveau og indtægt har afgørende betydning for deres muligheder i livet. En usikker økonomisk situation betyder, at alt for mange unge reelt ikke har mulighed for at træffe egne, frie valg. Man begrænses i uddannelsesvalg, boligvalg og fremtidsvalg. Man risikerer sociale problemer, og man mister den reelle mulighed for at sige fra over for arbejdsgivere, der udnytter især unges og kortuddannedes arbejdskraft.

Derfor er et stærkt socialt sikkerhedsnet og økonomisk lighed fuldstændig afgørende for unges muligheder, frihed og fremtid.

Enhedslisten vil give unge ret til en tryg økonomi. Unge skal være garanteret økonomiske rammer til frit at kunne forfølge det liv og den fremtid, de ønsker – uafhængigt af deres baggrund. Det, mener vi, giver de bedste vilkår for de unge og de bedste forudsætninger for et frit og stærkt samfund for alle – uanset ens forældres pengepung.

Den fremtid kan vi bygge, hvis vi eksempelvis starter med:

1. HØJERE SU OG SKOLEYDELSE
Det er en forudsætning for at gennemføre sin uddannelse, at man kan koncentrere sig om studierne og ikke presses af bunker af ubetalte regninger på køkkenbordet. Men stigende boligpriser, brugerbetaling og udhuling af SU’en presser elever og studerende. Mange unge efterlades med store studielån, som er svære at betale tilbage. Størrelsen på forældrenes pengepung må aldrig afgøre, om man kan gennemføre en uddannelse.

Enhedslisten vil hæve SU’en og skoleydelsen med 1.000 kr. om måneden.

2. SKATTELETTELSE TIL UNGE
Langt de fleste unge tjener meget lidt og lever på et stramt budget, også selvom de har fritidsjob ved siden af studiet. De betaler en højere skat af deres indtægt, når de gør rent, serverer mad eller passer børn end mennesker, der tjener penge på at eje et hus eller en aktieportefølje. Det skal vi ændre på ved at sætte skatten op på arbejdsfrie indkomster og ned på de laveste arbejdsindtægter.

Enhedslisten vil hæve personfradraget med 10.000 kr. for dem med lave indkomster op til 300.000/året.

3. FORBUD MOD SKJULT BRUGERBETALING PÅ ALLE UDDANNELSER
På erhvervsuddannelser, gymnasier, HF Enkeltfag, professionshøjskoler, universiteter og i resten af uddannelsessystemet betaler unge i dag i dyre domme for studieture, arbejdstøj, bøger og deltagerbetaling. På trods af fortællingen om gratis uddannelse er der reelt brugerbetaling på uddannelser i Danmark. Det rammer særligt unge, der i forvejen er økonomisk pressede og som ikke har forældre, der har råd til at støtte dem økonomisk.

Enhedslisten vil indføre et totalforbud mod skjult brugerbetaling på uddannelser. Der afsættes 1,2 mia. kr. til, at alle uddannelser kan stille de nødvendige remedier til rådighed til elever og studerende uden betaling.

4. STÆRKT SIKKERHEDSNET TIL ALLE ARBEJDSLØSE – OGSÅ UNGE

Alle kan blive syge eller miste deres arbejde – også unge. Socialdemokratiet har foreslået at udhule nyuddannedes dagpenge, men ungdommens ret til dagpenge og kontanthjælp er allerede i dag særlige discountudgaver. Dagpengesatsen er i forvejen reduceret med op til 50 pct., hvis du er under 25 år. Hvis du er ung og mister dit job, får du også en markant lavere kontanthjælpssats end alle andre.

Enhedslisten vil gå den stik modsatte retning og i stedet afskaffe den lave dagpengesats for unge under 25 år og dimittendsatsen. Den særlige uddannelseshjælp til kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal også afskaffes.

Tilbage til forsiden