Ret til et arbejde

Det er en fundamental ret at have et arbejde og en fast indtægt. Men unge presses på løn, arbejdsvilkår og arbejdsliv af arbejdsgivere, der vil føje flere millioner til bankkontoen. Derfor har alt for mange unge i dag en løs og usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Især unge uden uddannelse og børn af forældre med lav indtægt har udsigt til et hårdt og usikkert arbejdsliv og tidlig nedslidning.

I Enhedslisten ønsker vi et samfund, hvor alle unge er med i fællesskabet, og har adgang til at træffe egne valg og udsigt til en tryg fremtid. Alle unge skal have ret til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og ordentlige fysiske og psykiske arbejdsvilkår. Ingen unge skal frygte en fyreseddel. Det skal gælde, uanset om man har det svært med skolen eller scorer stribevis af 12-taller.

Det kan vi skabe ved at starte med:

 

1. GRØN JOBGARANTI TIL UNGE

I dag får 20 pct. af en ungdomsårgang ikke en uddannelse. Der er behov for at nedbryde den mur, mange unge oplever mellem grundskole, ungdomsuddannelse og arbejdsmarked. Unge har ret til flere muligheder for at være en del af samfundet, også hvis uddannelse eller et ordinært arbejde ikke er den rigtige løsning. Unge skal ikke tabes i kontanthjælpssystemet eller presses af økonomiske sanktioner, hvis de ikke kan finde et job.

Enhedslisten vil indføre en grøn jobgaranti for unge, hvor de er sikret en overenskomstmæssig løn for samfundsnyttigt arbejde. Der skal derfor nedsættes en kommission, som forpligtes på at udarbejde en konkret model.

 

2. SOMMERFERIEJOBS

Alle unge skal have mulighed for at tjene deres egne penge og prøve kræfter med arbejdslivet. Ingen unge skal stå i en situation, hvor kriminalitet og bandefællesskaber virker tiltrækkende, når skolen er ferielukket, og man er overladt til sig selv. Fritidsjob giver selvtillid og selvstændighed, men det er ikke alle, der har lige gode muligheder for at få foden indenfor.

Derfor vil Enhedslisten indføre ret til 3 ugers sommerferiejob til overenskomstmæssig løn for alle unge fra 8. klasse til 18 år. Kan man ikke finde et job selv, skal kommunerne via jobcentrene tilbyde samfundsnyttige fritidsjobs.

 

3. BEDRE VILKÅR FOR UNGES DEMOKRATISKE VIRKSOMHEDER

Rigtig mange vil gerne påvirke deres lokalmiljø og skabe deres egen fremtid. Det skal der være bedre mulighed for. Unge, der vil oprette et lokalt ungdomshus, starte deres egen sportsforening eller skabe et kooperativt cykelværksted med lokale faglærte unge, findes overalt. Vi skal gøre det langt nemmere for unge at skabe den slags fællesskabsejede virksomheder og projekter. På den måde kan vi både skabe arbejdspladser og styrke det lokale, demokratiske fællesskab, som giver de unge ansvaret selv.

Enhedslisten vil oprette et uafhængigt sekretariat, der kan yde organisatorisk, juridisk og økonomisk hjælp til unge, der vil udvikle projekter i deres lokalmiljø. Sekretariatet vil årligt kunne uddele 30 mio. kr. i økonomisk støtte til de unge.

Tilbage til forsiden
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo