Ret til et hjem

Boliger skal ikke være spekulationsobjekter til gavn for de rigeste, men en rettighed for de mange. Mange unge bor under usikre forhold og bruger en alt for stor del af deres beskedne økonomi på husleje. Samtidig stiger antallet af unge hjemløse og sofasovere. Allerede i dag kræver det enten rige forældre, årevis på ventelister eller kreative ansøgningsprocesser at få adgang til en bolig i studiebyerne. Udviklingen går i den forkerte retning, når flere kapitalfonde opkøber gode ejendomme, mens kollektive, demokratiske almene boliger rives ned.

I Enhedslisten ønsker vi en verden, hvor alle unge har ret til et hjem, et sted de kan kalde deres eget, som de selv bestemmer over, og som er til at betale. Hvor noget så basalt som retten til et hjem står over markedets kyniske boligspekulation. Fremtidens boligmarked skal være domineret af gode, billige almene boliger, som unge let kan få adgang til.

Det kan vi skabe ved at starte med:

 

1. – 10.000 NYE UNGDOMSBOLIGER

Hvert år kæmper massevis af unge med at finde en bolig, der er til at betale – særligt omkring studiestart. Der er ikke boliger nok, og priserne er tårnhøje i de store studiebyer. Det er en rigtig dårlig start på studielivet at stå uden tag over hovedet. Det giver store bekymringer, og i værste tilfælde ender man på gaden.

Enhedslisten vil kickstarte byggeriet af 10.000 nye ungdomsboliger med en statslig tilskudspulje på 580 mio. kr.

 

2. – 1.000 NYE HYBLER OG HUSLEJELOFT TIL UNGE HJEMLØSE

Antallet af hjemløse i Danmark er steget med 72 pct. siden 2009, og det er særligt slemt blandt unge. Knap 2.000 unge under 30 år står uden tag over hovedet, og mange må sove på venners sofaer eller leve i et hårdt miljø på gaden. Det øger risikoen for overgreb, skaber store sociale problemer og giver dårlige fremtidsudsigter.

Enhedslisten vil etablere 1.000 nye ungehybler til unge hjemløse, som også skal have sociale bostøtte-medarbejdere tilknyttet. Samtidig indføres et huslejeloft på 3.000 kr., som indebærer, at kommunen har pligt til at anvise den unge en bolig og dække udgifter til husleje, vand og varme over 3.000 kr.

Tilbage til forsiden