Ret til trivsel og frihed

Man taler ofte om Danmark som et demokratisk, frit og ligestillet land. Alligevel oplever alt for mange unge seksuelle overgreb, racisme, manglende ligestilling mellem køn og forskelsbehandling på grund af handicap, seksualitet, kønsidentitet eller hudfarve og manglende ret til at stemme. Det er overgreb på noget så fundamentalt som demokratiske rettigheder.

Fremtiden er regnbuefarvet. Alle unge skal have ret til et liv, hvor man kan leve i frihed, tryghed og accept, uanset hvordan man ser ud, hvem man elsker, hvad man tror på, eller hvilket handicap man lever med. Alle skal have adgang til vores demokrati, og alle skal have adgang til et liv med rig kultur og oplevelser. Alle skal have ret til også at have det sjovt.

Der er lang vej endnu, men her er et sted at starte:

 

1. TIL KAMP MOD DIGITAL CHIKANE

Alt for ofte får chikane, trusler og deling af krænkende materiale lov at foregå på digitale platforme uden, at der gribes ind. Særligt unge er sårbare over for den slags overgreb, fordi deres liv i stort omfang foregår på nettet. Der er brug for at styrke alle borgeres rettigheder, beskytte ytringsfriheden og holde techgiganterne ansvarlige for deling af ulovligt indhold på deres platforme.

Enhedslisten vil etablere et nyt digitalt rettighedsnævn, der kan pålægge sociale medier at fjerne eller undlade at fjerne indhold fra deres platforme. Særligt unge skal have bistand og vejledning til at klage.

 

2. TIDLIGERE RET TIL STATSBORGERSKAB
Det er et demokratisk problem, at mange unge ikke kan få dansk statsborgerskab, før de er langt oppe i deres tyvere, selvom de er født i Danmark. De går gennem barndom og ungdom uden de samme rettigheder som deres klassekammerater. Selvfølgelig skal de også have ret til at stemme ved folketingsvalg og nyde den frihed, det danske pas giver. Statsborgerskab giver medborgerskab.

Enhedslisten vil give børn, der fødes i Danmark af forældre, som har opholdstilladelse her i landet, statsborgerskab. Hvis forældrene ønsker det, skal det kunne gives inden skolestart. Børn, der ikke er født i Danmark, men som har tilbragt en væsentlig del af deres formative år i Danmark, skal have ret til at blive danske statsborgere, når de fylder 18 år.

 

3. FRIHED TIL UNGE MED HANDICAP
Et handicap skal ikke betyde, at man ikke har de samme muligheder og friheder i livet som andre. Mennesker med handicap skal have ret til den nødvendige hjælp, der skal til for at få en uddannelse, et arbejde og et frit liv som alle andre. Men når en ung med handicap fylder 18 år, stilles vedkommende markant anderledes fra den ene dag til den anden med den nuværende lovgivning. Det skaber utryghed og fører til, at mange unge mister de ydelser, de er afhængige af.

Enhedslisten vil fastsætte ved lov, at der skal træffes afgørelse om støtte og hjælp efter voksenreglerne, inden den unge fylder 18 år, og det skal være tidsnok til, at klager over afgørelser kan færdigbehandles i Ankestyrelsen.

 

4. GRATIS MEDLEMSSKAB I FRITIDSFORENING

Fodbold, rollespil, dans og leg er helt afgørende for at være en del af fællesskabet og have et godt ungdomsliv. Der er brug for flere frirum og fællesskaber, som ikke handler om faglige præstationer og karriereplanlægning. Men i dag er det ikke alle, der har råd til at være aktive med vennerne til fritidsaktiviteter.

Enhedslisten vil gøre det gratis at være medlem af en fritidsforening for unge mellem 15 og 18 år, lige som uddannelsessystemet er gratis i dag. Det gratis medlemskab skal dække et årligt kontingent og omfatte alle anerkendte foreninger.

 

5. GRATIS UNGEFESTIVALER OG UNGDOMSTEATER

Et godt ungdomsliv handler også om at opleve verden, møde nye mennesker og have det sjovt. Uanset om man selv spiller musik, er i teatergruppe eller er med til de store fester og vil opleve andre optræde, er det med til at forme os som mennesker. Men alt det ekstra og sjove er tit begrænset af din pengepung. Der er brug for langt bedre rammer for ungdomskulturen – også for dem, der ikke kan lægge mange tusinde kroner til koncertbilletter og udenlandsrejser.

Enhedslisten vil afsætte 300 mio. kr. om året, som kan bruges af unge til at skabe mere gratis ungdomskultur. Pengene kan eksempelvis gå til afholdelse af gratis musikfestivaler eller oprettelsen af nye ungdomsscener inden for musik og teater, hvor unge selv både udøver, afholder og oplever kunst.

Tilbage til forsiden