Ret til uddannelse

Konkurrence og markedsgørelse truer vores uddannelser. Den ene markedsreform efter den anden har skabt uddannelser, hvor unge presses ud i benhård konkurrence, og hvor forældrenes bankbog og uddannelsesniveau bestemmer, hvor godt man klarer sig.

Men alle unge har ret til en uddannelse. En uddannelse, som udvider ens horisont, gør os klogere i fællesskab og giver det bedste afsæt for lige præcis dét liv, som man ønsker. Uanset hvem dine forældre er, hvor du er vokset op, og om du drømmer om at bliver murer, atomfysiker eller pædagog. Derfor skal vi have et uddannelsessystem for alle. Et uddannelsessystem, der hjælper mennesker fremad, hvor der er tid og rum til forskellighed, og som fokuserer på den enkeltes muligheder og drømme – ikke kun på arbejdsgivernes ønsker og markedets behov.

Vi skal sikre uddannelse for livet for alle. Det er fundamentalt, hvis alle skal have chancen for at træffe frie valg.

Det uddannelsessystem kan vi skabe, hvis vi starter med:

 

1. EN ÆGTE PRAKTIKPLADSGARANTI

Alle unge, der begynder på en erhvervsuddannelse, skal være sikret en praktikplads. Der mangler over 10.000 praktikpladser i dag – både i de klassiske håndværksfag, i den private sektor og i velfærdsfagene i den offentlige sektor. Det betyder, at mange unge ikke kan gennemføre deres drømmeuddannelse, selvom der er hårdt brug for dem. I dag straffes virksomheder med en bøde på 27.000 kr., hvis de ikke opretter de praktikpladser, de er forpligtiget til. Det er for lidt.

Enhedslisten vil hæve bøderne til arbejdsgivere, der svigter deres praktikpladsansvar, til 100.000 kr. og lade bøderne stige med 10 pct. om året derefter.

 

2. OPTAGELSESGARANTI PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE

Rigtig mange unge får ikke en ungdomsuddannelse, og det forringer deres muligheder i livet. Firkantede krav om uddannelsesparathedsvurderinger og karaktergennemsnit dømmer for mange unge ude på forhånd, selvom de burde støttes til mere. Ingen burde udelukkes fra at få en uddannelse så tidligt i livet. I stedet skal alle unge hjælpes til selv at træffe de bedste beslutninger omkring deres fremtidige uddannelsesvalg.

Enhedslisten vil afskaffe uddannelsesparathedsvurderingerne og karakterkravene til ungdomsuddannelserne og dermed give alle unge ret til at begynde på en ungdomsuddannelse – en optagelsesgaranti – så snart de har færdiggjort 9. klasse. Vi vil samtidig tildele alle ret til individuel vejledning i 8.-10. klasse og afsætte midler til ekstra støtte på erhvervsuddannelserne, så flere elever kan gennemføre uddannelsen.

 

3. MINIMUMSTIMETAL PÅ VELFÆRDSUDDANNELSERNE

Kvaliteten på vores velfærdsuddannelser står langt fra mål med den værdi, som sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere skaber i vores samfund. Unge studerende har krav på en uddannelseskvalitet, der matcher vigtigheden af det arbejde, de skal udføre. Uddannelserne skal både være udfordrende og lærerige og skabe et stærkt fællesskab med andre studerende. Der er brug for mere tid til holdundervisning, forelæsninger og adgang til bemandede læsesale, hvor man kan spørge undervisere om hjælp.

Enhedslisten vil give velfærdsuddannelserne et massivt løft ved at indføre et minimumskrav på 30 timer om ugen.

Tilbage til forsiden
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo