Sundhed for alle

 • Bedre sygehuse
 • Forbedring af den psykiske sundhed
 • Gratis tandpleje
 • Trygge fødsler
 • Stop medicinprisernes himmelflugt

Bedre sygehuse

Vi fortjener, at personalet har tid til værdig behandling, når vi må en tur på sygehuset. Og personalet fortjener en hverdag, der ikke kræver rulleskøjter og otte arme, men bare almindeligt omhyggeligt omsorgsarbejde. Det kræver, at vi bruger flere penge på sygehuse efter mere end et årti med effektiviseringskrav. Trygheden i god og gratis sundhed er det hele værd. Derimod kan vi godt forlade de seneste års skema- og dokumentationsmani til gengæld for tillid og lokal frihed.

 

33. Investeringer i sygehusene

Vi tilfører umiddelbart 1,4 milliarder kr. ekstra til sygehusene, og fremadrettet skal udgifterne til  sygehusene som minimum følge det demografiske træk. Overalt oplever personalet nemlig, at der bliver kortere tid til at være sammen med patienterne, og mange steder er buen spændt så hårdt, at der er risiko for livsfarlige fejl. Særligt de ældre medicinske patienter har brug for bedre vilkår. Derfor skal pengene dels bruges til at følge med det øgede behov for sygehusbehandling, dels bruges på at ansætte flere medarbejdere på sygehusene, så der er mere tid til patienterne.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

34. Frihed til regioner og sygehuse

Styringen af sundhedsvæsenet skal forankres i lokale og faglige beslutninger. Produktivitetskrav og New Public Management har spillet fallit.

 • Midlerne til sygehusene skal fordeles via bloktilskud og med frie muligheder for at disponere lokalt under hensyn til lovgivning og budget. Sygehusene skal ikke underlægges et nyt styringssystem, der tvinger medarbejderne til at løse flere opgaver på de samme timer, som det gamle produktivitetskrav gjorde.
 • Der indføres en differentieret behandlingsgaranti, så alvorlige sygdomme behandles hurtigt, mens mindre alvorlige kan vente længere. Det giver bedre mulighed for at planlægge på sygehusene.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Tilbage til forsiden

Forbedring af den psykiske sundhed

Hver 8. dansker har det lige nu så psykisk dårligt, at de har svært ved at klare hverdagen. I løbet af livet rammes de fleste af os af dårlig psykisk trivsel, og for nogle bliver det til en egentlig psykisk lidelse. Det rejser helt fundamentale spørgsmål om, hvordan vi indretter et samfund, hvor børn og voksne trives? Det stiller samtidigt krav til, at sundhedsvæsenet kan hjælpe dem, som har brug for behandling af psykisk sygdom.

 

35. En milliard til psykiatrien

Der afsættes en milliard kr. til psykiatrien, som anvendes til en samlet handlingsplan for mental sundhed i Danmark. Handlingsplanen skal bl.a. adressere mere systematisk forebyggelse, et bredere og mere individuelt behandlingsperspektiv, systematisk inddragelse af pårørende, tilstrækkelig kapacitet både på psykiatriske afdelinger og bosteder samt nedbringelse af tvang. Det psykiatriske sundhedsvæsen har ikke haft tilstrækkelige ressourcer til at følge med behovet, og samtidig har området været præget af midlertidige puljer og projekter. Derfor skal psykiatrien sikres en langsigtet og stabil opprioritering.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Gratis tandpleje

Sunde tænder er en del af almindelig sundhed. Og tandpleje er ikke en luksus, man bare kan undvære. Det ved de af os, der har siddet i stolen med smerter i kinden og gruet for regningen. Eller som har måttet udskyde behandling til en måned med lidt mere luft. For nogle af os kommer den måned aldrig, og så bliver fyldningen fravalgt, og man lærer at tygge udenom.

Men det er meningsløst, at sygesikringen stopper ved læberne. Derfor skal tandpleje være gratis ligesom resten af sundhedsvæsnet. Så er der én bekymring mindre, når tandlægen beder dig gabe op.

 

36. Reform af tandplejen

Der gennemføres en reform af tandplejen, som sikrer gratis tandpleje. Som et led i reformen skal de offentlige tandplejeklinikker udvides til også at kunne tage imod voksne, så det ikke kun er et tilbud for unge under 18 år.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Trygge fødsler

Det skal være trygt at føde. Der skal være en jordemoder med tid – både før, under og efter. Og der skal følges op med omsorgsfuld sundhedspleje, som kan hjælpe med alt det nye. Det forebygger sygdomme, og det sikrer sundere og rarere liv. Både for de store mennesker, der har været længe i verden, og for det lille, som lige er kommet til.

37. Rettigheder til fødende

Fødende skal sikres langt bedre vilkår. Nedskæringerne fra skiftende regeringer har ramt fødegangene så hårdt, at der ofte dårligt er jordemødre med tid, samtidig med at medarbejderne flygter fra et arbejdsmiljø, der er langt forbi kritisk. Derfor skal vordende forældre have ret til:

 • Gratis fødsels- og forældreforberedelse af høj kvalitet på små hold.
 • At have en jordemoder til stede under hele den aktive fødsel.
 • At blive på hospital eller barselshotel til amning er etableret. Alternativt tæt opfølgning i hjemmet, så der sikres en god start og ammevejledning, hvis det ønskes.
 • En efterfødselssamtale for nybagte forældre.
 • Opfølgende besøg af sundhedsplejerske i eget hjem.
Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Stop medicinprisernes himmelflugt

Vi har brug for medicin. Og medicin koster penge. Men der er ingen grund til at lade medicinalindustrien forgylde sig selv på opfyldelsen af et grundlæggende og fælles behov. Når vi får skabt balance i medicinpriserne, bliver der flere penge til sundhed.

38. Offentlig medicinproduktion

Det offentlige sygehusvæsen kan selv fremstille lægemidler og ofte langt billigere end den private industri. Men af og til tvinges de offentlige sygehusapoteker til at stoppe produktionen af hensyn til private firmaer – og så stiger prisen på medicinen. Det skal vi ændre. Tværtimod skal produktionen af medicin på sygehusapotekerne udvides til flere områder. På længere sigt skal det offentlige spille en langt større rolle i medicinproduktionen.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]

39. Skat på overnormal profit i medicinalindustrien

I medicinalbranchen er indtjeningen ofte urimeligt høj. Nogle af de største selskaber tjener så styrtende med penge, at selv højreorienterede økonomer kan se, at de ikke opererer på et normalt fungerende marked. Derfor indføres en generel skat på såkaldt overnormal profit. Særligt medicinalbranchen vil dermed komme til at betale mere selskabsskat.

Kommentér forslaget

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]


TIL TOPPEN ⇑

Ø
X
STØT VORES VALGKAMP
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]ft.dk
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo