Godt arbejdsliv – bedre arbejdsmiljø

Der findes ikke noget vigtigere end menneskers liv og helbred. Derfor skal vi sætte kraftfuldt ind for at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark.

Det er ikke den enkeltes ansvar at balancere umenneskelige krav – det er en kollektiv opgave at få skabt et arbejdsmarked, der gør arbejdslivet værd at leve.

Enhedslisten har 11 konkrete og ambitiøse forslag til hvordan. Vi har fremsat dem i Folketingssalen – og vi bliver ved, men det kan kun lykkes, hvis flere kræver forandring. Vi skal passe på hinanden – også når vi er på arbejde.

 

11 INDSATSER FOR ARBEJDSLIVET – ENHEDSLISTENS FORSLAG

Sådan bliver et godt arbejdsliv til virkelighed. Her er en ambitiøs og konsekvent arbejdsmiljøpolitik:

 

1. MENNESKER FØRST – OGSÅ I LOVEN
Mennesker er altid vigtigere end økonomi. Derfor skal arbejdsmiljøloven skærpes, så det er helt tydeligt. Alle lønmodtagere skal kunne gå trygge på job, og ingen skal vende hjem med sygdom eller skader. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre dette.

2. PLIGT MED KONSEKVENSER
Arbejdsgiverne skal overholde arbejdsmiljøloven. Derfor skal konsekvenserne være håndfaste, hvis de ansattes helbred ikke beskyttes. Bøderne skal kunne mærkes på bundlinjen. Og grove og gentagne overtrædelser skal behandles efter straffeloven, så ledelsen står personligt til ansvar.

3. FOREBYG OG FØLG OP
Forebyggelse er effektivt, men det skal følges op med kontrol. Derfor skal hele arbejdsmiljøindsatsen forbedres væsentligt. Der skal forskes mere iarbejdsmiljø og oprettes en rådgivning, så alle arbejdsgivere kan få hjælp. Samtidig skal Arbejdstilsynet oprustes til 1.000 ansatte, så alle kan regne med at få tilsyn.

4. ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN ER CENTRAL
På den enkelte arbejdsplads er arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) den vigtigste garant for et sundt og sikkert arbejdsliv. De er demokratisk valgt, og de kender arbejdspladsen og kollegernes behov. Derfor skal de have flere beføjelser. For eksempel til at stoppe farligt arbejde, kræve tempoet nedsat, eller nedlægge veto mod skadelige planer.

5. DÆM OP FOR STRESS
Når arbejdsdagen er slut, skal man stadig have overskud til et meningsfyldt familie- og fritidsliv. Men i dag bliver en halv million lønmodtagere så psykisk pressede på arbejdet, at det er farligt. Det kræver en grundlæggende ny tilgang til det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø. Loven skal ligestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske, så AMR kan gribe ind og ledelsen
holdes ansvarlig. Og stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom, der giver ret til erstatning.

6. BESKYTTELSE MOD NEDSLIDNING
Hver dag går 300.000 lønmodtagere hjem med ondt i kroppen. Men arbejdslivet skal ikke slide os op. Derfor skal daglige belastninger forebygges og afhjælpes. Tempoet skal ned. AMR skal kunne beskytte kollegerne mod flere belastninger. Og muskel- og skeletskader skal anerkendes som arbejdsbetinget sygdom med ret til erstatning.

7. FÆRRE ULYKKER
Det er arbejdsgiverens ansvar, at man kan udføre sit arbejde uden at risikere liv og førlighed. Men hvert år går det alligevel galt mere end 42.000 gange. Derfor skal tilsynet skærpes. AMR skal kunne stoppe farligt arbejde straks. Og virksomhedsejere skal holdes personligt og økonomisk ansvarlige for ulykker, der kunne være undgået. Gentagen, grov ligegyldighed over for de ansattes sikkerhed skal medføre forbud mod at drive virksomhed.

8. UD MED DEN FARLIGE KEMI
Alle skal kunne stole på, at de ikke udsættes for farlige kemikalier på arbejdet. Derfor skal der indføres et generet forbud mod sygdomsfremkaldende stoffer. Og nye stoffer skal kun bruges, når det er bevist, at de ikke er farlige.Det skal Danmark gennemføre, uanset hvad EU-reglerne siger.

9. MINIMÉR RISIKOEN FOR VOLD
En del lønmodtagere har arbejde, der indebærer en risiko for vold og trusler. Sidste år blev 49.000 offentligt ansatte udsat for vold – og dobbelt så mange for trusler. Det skal vi tage seriøst. Forebyggelse og uddannelse kan hjælpe en del. Men først og fremmest skal der være ansatte nok, så man sammen kan løfte de svære opgaver.

10. TRYGHED TIL SYGE
Hvis uheldet er ude, og man bliver ramt af en ulykke eller arbejdsbetinget sygdom, skal der være sikre økonomiske rammer – uden fattigdom og fyresedler. Derfor skal ingen syge kunne fyres inden for det første år, hvis sygemeldingen skyldes arbejdsmiljø. Der skal være sygedagpenge, indtil man er rask, så loftet over sygedagpenge skal væk. Og erstatninger skal ikke modregnes i andre offentlige ydelser.

11. LAD ARBEJDSGIVERNE BETALE
Et sundt arbejdsmiljø koster. Men det gør et dårligt også. Faktisk hele 80 mia. kr. om året – og en del af den regning betaler fællesskabet og lønmodtagerne lige nu. Det skal der ændres på. For eksempel via bøder i millionklassen, højere og flere erstatninger, og stop for virksomheders refusion af sygedagpenge når fraværet skyldes arbejdsmiljø. Det skal være en rigtig dårlig forretning at sjofle arbejdsmiljøet.

Læs en kort folder om Enhedslistens arbejdsmiljøpolitik

Læs et grunddigt notat om Enhedslistens forslag og dokumentation om arbejdsmiljøets tilstand


 

Vær med i arbejdsmiljøarbejdet

Et bedre arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Du kan gøre en forskel på din arbejdsplads. Sammen kan vi sætte store mål.

Din arbejdsplads

  • Snak arbejdsmiljø med dine kolleger.
  • Stå sammen om kollektive løsninger.
  • Stil krav til din arbejdsgiver.
  • Vælg en arbejdsmiljørepræsentant – og bak hende op.
  • De store problemer skal løses i fællesskab – brug din fagforening.

Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg
Enhedslistens har et Arbejdsmiljøudvalg og en række faglige netværk, hvor vi deler erfaringer, viden og ideer. Har du lyst til at være med, eller skal vi komme på besøg med et oplæg på din arbejdsplads, så kontakt:

Christian Juhl:
Mail:[email protected]

Alle kampagner

Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer