Det vil Enhedslisten

Med Det vil Enhedslisten giver partiet en kortfattet introduktion til Enhedslistens konkrete politik på både kort, mellemlang og langt sigt. Der kunne tænkes mange andre konkrete dagsaktuelle forslag, som lægger op til de langsigtede målsætninger end de nævnte her. Men formen giver ikke plads til alle Enhedslistens synspunkter og forslag. Det vigtigste med teksten er at vise sammenhængen mellem vores langsigtede mål og vores politiske arbejde i dag.

Formålet med ”Det vil Enhedslisten” er i kort form at vise både Enhedslistens konkrete og aktuelle krav, vidtgående og indgribende krav samt visioner for, hvordan samfundet kunne se ud og fungere. Og ikke mindst sammenhængen mellem det kortsigtede og langsigtede.

 

Det vil Enhedslisten

Vi har udvalgt 9 temaer. Hvert tema starter med et pejlemærke (a), herefter kommer et mere principielt krav (b) og så slutter vi af med et eksempel på et aktuelt krav (c).

 

1.

a) Frigørelse fra al økonomisk undertrykkelse. Mennesker skal sikres de økonomiske og sociale forudsætninger for frihed fra truslen om fattigdom. Frihed til et trygt og frit samspil med andre mennesker.

b) Eksempelvis skal alle sikres ret til arbejde, uddannelse eller forsørgelse uden tidsbegrænsninger og kontrolregime ved at indføre en samfundssikret mindsteindkomst.

c) Eksempelvis skal kontanthjælpsloft, krav om 225 timers arbejde og integrationsydelse væk.

 

2.

a) Frigørelse fra al undertrykkelse – uanset om den skyldes køn, seksualitet, alder eller etnisk oprindelse.

b) Eksempelvis skal omsorgsarbejde, rengøring og andet kvindedomineret arbejde ligestilles økonomisk med arbejdet i profitsektoren.

c) Eksempelvis skal særlig støtte til byggeri, der giver mulighed for forskellige samlivsformer og kollektive løsninger af opgaver som mad, indkøb og omsorg med videre.

 

3.

a) Mennesker skal have ret til et arbejde uden nedslidning, og til en fritid, som de har mulighed for at udnytte, som de har lyst til.

b) Eksempelvis kortere arbejdstid og tiltagende tilbagetrækning.

c) Eksempelvis 30 timers arbejdsuge og godt seniorliv.

 

 

4)

a) Sikring af natur, miljø og klima, så livsmulighederne for fremtidens generationers livsmuligheder ikke undergraves og så natur og biodiversitet sikres.

b) Eksempelvis med et CO2- neutralt samfund.

c) Eksempelvis ved afskaffelse af moms på økologiske produkter.

 

5.

a) Mennesker i hele verden skal have lige muligheder for udvikling.

b) Eksempelvis ved, at EU erstattes af et demokratisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt europæisk samarbejde.

c) Eksempelvis ved, at U-landsbistanden øges til mindst 1 procent af BNP og kanaliseres uden om danske virksomheder.

 

6.

a) Demokratiet virkeliggøres med lige adgang til formelle og sociale rettigheder, og mennesker sættes fri af uligestilling og kønsroller.

b) Eksempelvis må de ansatte og deres organisationer sikres afgørende indflydelse på alle beslutninger på arbejdspladserne.

c) Eksempelvis gennem garanti for ytringsfriheden for både private og offentligt ansatte.

 

7.

a) Fælleseje, bæredygtighed, demokrati og ligestilling skal være de bærende principper for økonomien.

b) Eksempelvis ved, at samfundet overtager kontrollen over de samfundsbærende sektorer.

c) Eksempelvis ved, at fællesskabet sikres ejerskab og kontrol over vores forsyningsvirksomheder og infrastruktur.

 

8.

a) Velfærd for alle sikres af en profitfri offentlig sektor med skattebetalte ydelser.

b) Eksempelvis skal private virksomheders mulighed for at tjene penge på velfærd fjernes.

c) Eksempelvis skal brugerbetaling på børne, omsorgs- og sundhedsområdet afvikles.

 

9)

a) Lige ret til sundhed gennem gratis og profitfri sundhedssektor og medicinalproduktion.

b) Eksempelvis ved, at medicinalindustrien demokratiseres og kontrolleres af samfundet.

c) Eksempelvis gennem skærpet beskatning af medicinalindustrien skal finansiere offentlig prioriteret og styret forskning i lægemidler.

Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer