Enhedslistens finanslovsudspil

Enhedslisten går til forhandlingerne om FL 2020 med et trefoldigt mål: finansloven skal sætte gang i en ambitiøs grøn omstilling, den skal styrke velfærden, og den skal for første gang i årtier øge ligheden.

Enhedslistens udspil rummer en lang række krav, hvoraf tre skal fremhæves: Bedre psykiatri, billigere kollektiv trafik og ret til hurtig afklaring, når man er på kontanthjælp.

Akut løft af psykiatrien

Psykiatrien har været underfinansieret i årtier, hvor økonomien er blevet lappet samlet af midlertidige puljer og projekter. Derfor er situationen i dag så grel, at hver anden læge i psykiatrien melder, at de inden for en enkelt uge oplever at udskrive en patient, der ikke er behandlet færdig. Simpelthen fordi en anden skal bruge pladsen. Hvis man på samme måde udskrev kræftpatienter eller kirurgiske patient før tid, ville det vække ramaskrig. Men psykiske sygdomme er lige så alvorlige og ofte lige så livstruende som fysiske, og op mod hver tiende dansker har en psykisk diagnose. Derfor vil Enhedslisten have afsat i alt 1 mia. kr. til et akut løft af psykiatrien i Danmark.

Sådan foreslår Enhedslisten at bruge pengene:

  • 340 mio. kr. til bedre normeringer i den almene psykiatri. Flere hænder bør sænke behovet for tvang og medicinering.
  • 250 mio. kr. til 200 ekstra sengepladser i den almene psykiatri.
  • 50 mio. kr. til hjælp til pårørende.
  • 75 mio. kr. til 50 nye pladser i retspsykiatrien
  • 35 mio. kr. til 10 nye pladser på sikringen i Slagelse, hvor de sygeste og farligste patienter er indlagt.
  • 250 mio. kr. til en stærkere akutindsats i regionerne.

Billigere billetter til busser og tog

Mens det er blevet billigere at være bilist, er priserne på den kollektive trafik er steget. København er i dag den tredjedyreste by i verden, når det gælder priserne på bus, metro og tog. Uden for de større byer mangler der i den grad busruter og fleksible løsninger, før kollektiv trafik bliver et reelt alternativ til egen bil. Det er et kæmpe problem, for den grønne omstilling kan kun lykkes, hvis langt flere vælger benzinbilen fra. Derfor vil Enhedslisten investere 2,2 mia. kr. i at gøre den kollektive trafik billigere og mere dækkende i hele Danmark.

Sådan foreslår Enhedslisten at bruge pengene:

  • 1,3 mia. kr. til at sænke billetpriserne med 30 pct. over hele landet.
  • 900 mio. kr. til at investere i flere busser, tog og andet materiel, så der kan sikres bedre forbindelser over hele landet. M

Slut med at parkere syge på kontanthjælp

Flere og flere syge borgere bliver parkeret på kontanthjælp, som er svær at leve af. Her og nu venter ca. 72.000 borgere på at få afklaring, så de kan komme videre fra kontanthjælp til enten ordinær beskæftigelse, uddannelse, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Enhedslisten vil indføre en ret til at blive afklaret inden for et år – allerhøjst to, hvis der er tale om særligt komplicerede sager. Det er en fordel for alle parter at investere i hurtigere afklaring for borgere på kontanthjælp. Det er ødelæggende for den enkelte at leve med uvished og kontanthjælpsloft i fem og ti år. Men også for samfundet er det en fordel hurtigt at finde ud af, om den ledige med rette hjælp kan komme i job eller ej, så den rette hjælp kan sættes i værk.

Sådan foreslår Enhedslisten at bruge pengene:

  • 400 mio. kr. på hver af de to år, det vil tage at afvikle den nuværende sagspukkel. Når puklen er væk, vil den varige udgift blive minimal.

 

Læs hele Enhedslistens finanslovsudspil

De tre hovedkrav udgør kun en del af det samlede finanslovsudspil. Enhedslisten vil blandt andet også kæmpe for minimumsnormeringer i daginstitutionerne, for stop for omprioriteringsbidragets massakre på uddannelser og kultur og for mere plads til skov og natur.

Hvert eneste krav følger Enhedslisten som altid op med konkrete forslag til finansiering.

Læs hele finanslovsudspillet og forslagene til finansiering.

Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk


Simon Malte Olesen

Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88


Ida Trøiborg

Presserådgiver
E-mail: [email protected] 
Tlf: +45 61 62 56 13


Morten Torbjørn Andersen

Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

Download: Logoer