ÅBENHED OM ENHEDSLISTENS PARTISTØTTE

Enhedslisten ønsker åbenhed om pengene i politik og går selv foran ved at offentliggøre sin private partistøtte. Beløbene på denne side er sidst opdateret 15. november 2017.

Overordnet om partistøtten for 2016 og 2017

Enhedslisten har i 2016 og 2017 samlet modtaget 6.049.530 kr. i private støttebidrag. Heraf stammer 3.421.998 kr. fra partiskat indbetalt primært af partiets egne folketingspolitikere. Dertil kommer 1.753.817 kr. i mindre støttebidrag fra især partiets medlemmer. Slutteligt har Enhedslisten modtaget arv for 873.715 kroner.

Støtte modtaget i 2016
Partiskat folketingsgruppen og andre: 1.850.202 kr.
Indsamlet støtte til kampagner og valg: 1.025.564 kr.
Private bidrag i alt: 2.875.766 kr.

Støtte modtaget i 2017
Partiskat folketingsgruppen og andre: 1.571.796 kr.
Indsamlet støtte til kampagner og valg: 728.253 kr.
Modtaget i arv: 873.715 kr.
Private bidrag i alt: 3.173.764 kr.

Anvendelsen af partistøtten
I 2016 og 2017 sender Enhedslisten 3.320.000 kr. til lokalafdelingerne. Afdelingernes tilskud, som er årsmødefastlagt, er på 100 kr. pr. afdelingsmedlem to gange årligt.
Til partiets centrale valgkampagneaktiviteter har Enhedslistens landsorganisation budgetteret med at bruge 335.000 kr. Det er mindre end mange af de større afdelinger, og ud af de 335.000 kr. er 100.000 kr. øremærket som tilskud til afdelinger uden repræsentation i kommunalbestyrelserne.

Detaljeret gennemgang af støttebidrag for 2016

Ifølge loven skal politiske partier oplyse, hvem de modtager tilskud fra på over 20.000 kr. Enhedslisten har frivilligt valgt at oplyse modtagne tilskud på over 5.000 kr.

Tilskud er i 2016 modtaget fra:

 • Line Barfod, København N: 34.308 kr.
 • HK-klubben, Weidekampsgade 8 København S: 18.834 kr.
 • Susanne Flydtkjær, Aalborg: 12.914 kr.
 • Regula Maltry, Sølystvej 10, Klampenborg: 10.000 kr.
 • Søren Løvborg, Tinghøjvej 42 4,-3, Søborg: 8.540 kr.
 • Pelle Erik Andersen-Harild, Ved Stranden 8, Kulhuse, Jægerspris: 8.314 kr.
 • I alt 92.910 kr.


Tilskud i 2016 modtaget som partiskat fra Enhedslistens nuværende og tidligere folketingsmedlemmer:

 • Christian Juhl: 111.379 kr. inkl. DIPD
 • Rosa Lund: 107.261 kr.
 • Eva Flyvholm: 99.082 kr.
 • Finn Sørensen: 99.082 kr.
 • Henning Hyllested: 99.082 kr.
 • Jakob Sølvhøj: 99.082 kr.
 • Johanne Schmidt-Nielsen: 99.082 kr.
 • Nikolaj Barslund Villumsen: 99.082 kr.
 • Pernille Skipper: 99.082 kr.
 • Stine Maiken Brix: 99.082 kr.
 • Søren Bo Søndergaard: 99.082 kr.
 • Søren Egge Rasmussen: 99.082 kr.
 • Rune Lund: 99.082 kr.
 • Jørgen Arbo-Bæhr: 99.082 kr.
 • Pelle Dragsted: 98.059 kr.
 • Maria Reumert Gjerding: 90.892 kr.
 • Frank Aaen: 85.078 kr.
 • Peder Hvelplund: 66.584 kr.
 • Lars Dohn: 23.348 kr.
 • Per Clausen: 11.350 kr.
 • Jesper Kiel: 6.340 kr.
 • Sarah Glerup: 5.391 kr.
 • I alt 1.794.665,56 kr.

Detaljeret gennemgang af støttebidrag for 2017

Ifølge loven skal politiske partier oplyse, hvem de modtager tilskud fra på over 20.000 kr. Enhedslisten har frivilligt valgt at oplyse modtagne tilskud på over 5.000 kr.

Modtaget i arv 2017:

 • Boet efter POUL F. NILSSON: 442.988,37 kr. (givet til afdelingerne på Nørrebro)
 • Boet efter ALLAN RASMUSSEN: 430.726,86 kr.
 • I alt 873.715,2

Private bidrag under 5.000 i 2017:

 • 1 krone om dagen: (opsparing til valg via faste frivillige bidrag fra medlemmer pr. 31/10): 707.000 kr.
 • Anden støtte under 5.000:  21.253,47 kr.

Tilskud i 2017 modtaget som partiskat fra Enhedslistens nuværende og tidligere folketingsmedlemmer:

 • Søren Egge: 91.080 kr.
 • Stine Brix: 91.080 kr.
 • Maria Gjerding: 91.080 kr.
 • Rosa Lund: 41.736 kr.
 • Peder Hvelplund: 16.904 kr.
 • Jørgen Arbo-Bæhr: 41.736 kr.
 • Pernille Skipper: 91.080 kr.
 • Jakob Sølvhøj: 91.080 kr.
 • Pelle Dragsted: 91.080 kr.
 • Søren Søndergaard: 91.080 kr.
 • Eva Flyvholm: 91.080 kr.
 • Johanne Schmidt-Nielsen: 91.080 kr.
 • Christian Juhl: 91.080 kr.
 • Frank Aaen: 42.031 kr.
 • Henning Hyllested: 91.080 kr.
 • Nikolaj Villumsen: 91.080 kr.
 • Finn Sørensen: 91.080 kr.
 • Bruno Jerup: 66.306 kr.
 • Rune Lund: 91.080 kr.
 • I alt: 1.483.833

Januar-oktober. Da medlemmerne er forudlønnet, omfatter denne liste 11 måneder.

Øvrig partiskat 2017

 • Line Barfod, DRs bestyrelse: 28.590,00 kr.
 • Frank Aaen, Landsskatteretten: 7.056,00 kr.
 • Susanne Flydtkjær, EU-nævnet: 10.180,50 kr.
 • Pelle Dragsted, Nationalbanken: 21.060,00 kr.
 • Helle Friederichsen, fra MF-vederlag: 5.107,20 kr.
 • Christian Juhl, Sydslesvigudvalget: 15.969,78 kr.
 • I alt: 87.963,48 kr.
Alle kampagner