Klimahandling nu

Klimakrisen skal stoppes, og derfor er en grøn omstilling af alle dele af vores samfundet tvingende nødvendig. Men for at klimakrisen ikke bidrager til at øge uligheden i vores samfund, skal den løses på en på en måde, hvor vi samtidig værner om dem i vores samfund, der har mindst. Det er Enhedslisten din garanti for.

CO2-afgift

I Enhedslisten vil vi indføre en CO2-afgift – det er klimaforskere og økonomer enige om vil have den største effekt på at mindsket erhvervslivets CO2-udslip. Men vi vil ikke, som andre partier, bruge pengene fra en afgift på skattelettelser, men i stedet bruge pengene på at reducere CO2-udledningerne endnu mere – ved at give økonomisk tilskud til de virksomheder, der selv yder en indsats for at mindske deres klimaaftryk.

Samtidig tør vi godt bede de rigeste, der i årevis har fået skattelettelser, om at betale mest til klimaet. Dem i vores samfund, der har mindst, de skal ikke hægtes af på grund af regningen for klimaet, de skal kompenseres for de yderligere omkostninger, de havner med at skulle betale på grund af klimaet.

Så vores ide med en CO2-afgift er, at dem, der har mest og forurener klimaet mest, også er dem, der skal betale mest.

Grøn omstilling betyder uvægerligt, at nogle arbejdspladser inden for eksempelvis olieindustrien må lukke. Derfor skal vi indrette CO2-afgiften, så det bliver en god forretning at investere i klimavenlige løsninger frem for at fortsætte med at forurene. På den måde erstattes sorte job af nye og grønne. De, der bliver nødt til at finde beskæftigelse på nye områder som følge af omstillingen, vil vi afsætte midler til at omskole og efteruddanne.

Klima og velfærd

For os er der ingen modsætning mellem grøn omstilling og bedre velfærd. Vi har råd til begge dele. Det er en falsk modsætning, at vi skal vælge – det handler om at prioritere, og vi tør godt prioritere og sige, at der er råd til klimahandling og øget velfærd, men det kræver, at vi som fællesskab beder dem, der har mest om at betale en større del af regningen. Det kræver et opgør med de store skatterabatter til aktiespekulanter. Det kræver skarpere kontrol med virksomheder i skattely. Og det kræver, at vi retter op på den ulighedsskabende økonomiske politik, som højrefløjen har ført.

Socialt retfærdig omstilling

For os er det helt essentielt, at den grønne omstilling ikke bliver uforholdsmæssig dyr for den del af befolkningen, der har mindst. Og for at sikre den sociale balance vil vi hæve den grønne check, når vi skal indføre forbrugsafgifter som fx en hævet benzinafgift. På den måde sikrer vi, at de fattigste ikke betaler en uforholdsmæssigt stor del af regningen.

Vi vil gerne benzin- og dieselbiler til livs, men vi forstår også godt, at der i tyndtbefolkede områder kan være behov for mere end én bil, og at offentlig transport ikke alle steder kan bruges som alternativ til bilen. Derfor vil vi sikre, at den grønne omstilling sker hurtigere i byerne, hvor man har bedre alternativer til privatbilisme. Det vil vi gøre ved at indføre en trængselsafgift for brug af biler, så bliver det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik – men da der flere steder på landet og udenfor de store byer ikke er velfungerende offentlig trafik, så skal afgiften tilpasses udbuddet af alternativer – således at det koster penge at køre i bil dér, hvor der er grønnere alternativer, mens det ikke koster særlig meget at køre dér, hvor der ikke er alternativer til bilen.

For Enhedslisten er det nemlig både vigtigt, at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig og at den ikke stiller folk uden for byerne dårligt.

Hvor skal pengene komme fra?

For det første en grøn rigmandsskat, som skal skaffe mindst halvanden milliard til grønne investeringer i havvindmøller, ladestandere til elbiler og anden infrastruktur. Helt konkret foreslår vi at indføre en såkaldt rigmandsskat, der medfører, at danskere med en formue på mere end 3 mio. kr. bestående af obligationer, aktier og penge indsat i banken skal betale én procent mere i skat, og at disse penge skal bruges direkte på den grønne omstilling.

For det andet vil vi have et opgør med en række danske virksomheder, som modtager gratis CO2-kvoter og dermed kan slippe med en billigere regning for udledningen af drivhusgasser. Disse virksomheder skal til at betale for deres CO2-udslip, og disse indtægter skal bruges på den grønne omstilling.

 

 

Alle kampagner