GØR DIN KOMMUNE FRI FOR SPRØJTEGIFT

Stil krav under kommunalvalget og få dine lokalpolitikere til at gøre op med sprøjtegifte.

Landbrugets sprøjtegifte er så farlige for natur og mennesker, at de bør udfases. Det arbejder Enhedslisten på at få vedtaget i Folketinget. For selvfølgelig kan det ikke bare være den enkeltes ansvar at beskytte sig selv om sine børn mod gift i drikkevand, mad og miljø. Det er et fælles ansvar, som politikerne skal løfte.

Folketinget er heldigvis ikke eneste mulighed for at gøre op med sprøjtegift. Det kan også ske lokalt. Konkret foreslår Enhedslisten at stille fire krav til kommunalpolitikerne, som vil gøre en forskel for vores sundhed og miljø:

 

1) Få sprøjtegifte ud af offentlige køkkener – omlæg til økologi

Rester af sprøjtegifte hører ikke hjemme på tallerknerne i børnehaven. Men faktisk er der mere end 50 procent risiko for at få sprøjtegift med som ufrivilligt krydderi, hver gang man spiser konventionelt frugt og grønt.

Vi ved, at rester af sprøjtegift kan være med til at forårsage f.eks. kræft og dårlig sædkvalitet hos voksne. Hos fostre og små børn kan de give hjerneskader, som fører til ADHD og indlæringsvanskeligheder.

Selvom vi har denne viden, og selvom hele 8 ud af 10 danskere ønsker mere økologi, har kun godt 30 kommuner taget budskabet til sig. De viser, at det er praktisk og økonomisk muligt at få sprøjtegift ud af de offentlige køkkener. Men omkring 60 kommuner mangler stadig.

Bliver dine børn udsat for sprøjtegift i børnehavens mad? Så stil krav til dine byrådskandidater om at omlægge kommunens køkkener til økologi

Kilder: Fødevarestyrelsens pesticidrapport fra 2015, EU-undersøgelse af sundhed og økologi, undersøgelse af sundhedsskader og undersøgelse af danskernes ønsker til økologi udført af MAPP, Aarhus Universitet, for Fødevarestyrelsen.

 

2) Beskyt drikkevandet – kræv økologi omkring drikkevandsboringer

Sprøjtegifte hører ikke hjemme i vores drikkevand. Ikke desto mindre finder man i dag sprøjtegifte i hver fjerde drikkevandsboring i Danmark. I nogle kommuner,  f.eks. Aarhus Kommune, har man fundet rester af både godkendte og forbudte sprøjtegifte.

Hver år må ca. 40 vandboringer i Danmark lukke pga. sprøjtegifte. Det kan hver gang koste en kommune rigtig dyrt. Penge, der kunne være gået til velfærd, ender med at blive spildt sammen med det drikkevand, landbrugets gift har forurenet.

Derfor er det sundhedsmæssigt og økonomisk fornuftigt at kræve af dine byrådskandidater, at de skal beskytte lokale drikkevandsressourcer. Gør som f.eks. Egedal Kommune og kræv økologisk dyrkning omkring boringerne.

Kilder: Status på drikkevand, drikkevand i Aarhus og anbefaling af boringsnær beskyttelse.

 

3) Drop sprøjtegift på kommunens offentlige områder

Sprøjtegifte hører ikke hjemme i kommunale områder så som idrætsarealer, skoler, fortove eller parker. Faktisk er der indgået en aftale om, at kommuner skal udfase brugen af sprøjtegift. I praksis er det dog kun sket i 21 kommuner.

Derfor kan man fortsat finde gift på mange kommunale fællesarealer rundt omkring i landet. Er din kommune én af de mange, der stadig sprøjter? Så stil krav til dine byrådskandidater om at ændre praksis og droppe giften.

Kilder: Kommuner og regioners brug af sprøjtegifte på offentlige arealer, Statistik over forbrug af sprøjtemidler og rapport om samme.

 

4) Omlæg kommunens landbrugsjord til økologi

Mange kommuner råder over sin egen landbrugsjord. Nogle af dem, f.eks. Odense og Aalborg Kommune, har taget stilling og forbudt brugen af sprøjtegifte på kommunal landbrugsjord. Men tal fra Miljøministeriet viser, at over halvdelen af kommunerne stadig forpagter deres landbrugsjord ud til konventionelt landbrug. Sprøjtegifte fra disse områder ender i borgernes natur og drikkevand.

Stil derfor krav til dine byrådskandidater om, at de skal stille krav, når kommunen forpagter sine landbrugsarealer: Kommunal landbrugsjord skal dyrkes økologisk uden brug af gift.

Kilder: Aalborg som case og undersøgelse af brugen af sprøjtegift på offentlige arealer.

Alle kampagner
Ø
X
STØT enhedslisten
 
Pressekontakt

Du er altid velkommen til at ringe til Enhedslistens pressetelefon på +45 33 37 50 80

 

NB: Skoleelever henvises til 3337 5050 – og til vores hjemmeside til skoleelever her: www.elevernes.enhedslisten.dk

 

Jakob Legarth Sandorff
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 46 47

 

Simon Malte Olesen
Presserådgiver
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 42 88

 

Ludvig Goldschmidt Pedersen
Pressemedarbejder
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 61 62 43 99

 

Morten Torbjørn Andersen
Presse- og kommunikationschef
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 61 62 54 74

 

Pressebilleder af kandidaterne 

Logo